آموزش دستور Net Stop
از دستور Net Stop برای متوقف کردن سرویس های در حال اجرا استفاده می شود.هم سرویس های ویندوز و هم سرویس های نرم افزار های دیگر را می توان با استفاده از دستور Net Stop متوقف کرد.نکته ای که در هنگام کار با این فرمان باید رعایت کنید این است که بسیار آگاهانه و با احتیاط ازاین فرمان استفاده کنید چون بعضی از سرویس ها پیش نیاز سرویس های دیگری هستند و اگر غیر فعال شوند ممکن است سرویس های دیگری را هم غیر فعال کنند.
تقریبا هر سرویسی را می توان با استفاده از دستور Net Stopمتوقف کرد بجز سرویس هایی که در تصویر زیر می بینید:

برای استفاده از دستور Net Stop فقط کافیست نام سرویس را بدانید:
<Net Stop <service name
برای مثال یکی از سرویس های نرم افزار Folder Lock ، FLservice است که درتصویر زیر این سرویس را غیر فعال کرده ایم:
نکته: اگر نام سرویس از چند کلمه تشکیل شده که بین آنها فاصله است(مثلا سرویس Computer Browser) حتما باید داخل " " نوشته شود
.
"Net Stop “computer browser


منبع: سایت هیوا شبکه