در زمانهای قدیم علامت یک نوع راه ارتباطی(که امروزه به عنوان تابلو در[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]مثلا[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و تابلو روان مورد استفاده قرار می گیرد) میان مردم بود.که بعد از گذر زمان علامت ها جایگاه خود را با طرح ها و مدل های مختلف در میان اذهان عمومی پیدا کرد.و امروزه از آن در صنعت تابلوسازی و تبلیغات می توان به عنوان اصلی ترین رسانه نام برد.