دوربین مدار بسته دید در شب تطبیق پذیر (هوشمند)
دوربین مدار بسته دید در شب تطبیق پذیر (هوشمند):وجود دوربین مدار بسته دید در شب در صنعت دوربین مدار بسته و دوربین های مدار بسته تحت شبکه به امری جا افتاده تبدیل شده است. در میان این دو دسته دوربین مدار بسته و البته دوربین های مدار بسته HD یا HDSDI، به واسطه ی استفاده از سنسور نوری CCD، دوربین های مدار بسته آنالوگ در رنج نوری پایین نسبت به دوربین های مدار بسته تحت شبکه که عموما از سنسورهای نوری CMOS بهره می برند، تصویر ارائه می دهد، از این رو برد IR بهتری را در اختیار کاربر قرار می دهد، برتری کیفی سنسور های نوری CMOS در بسیاری از المان ها و همخوانی با نیازمندی های دوربین مدار بسته تحت شبکه، علت استفاده ی آنها در دوربین های مدار بسته تحت شبکه می باشد.


دوربین مدار بسته دید در شب تطبیق پذیر (هوشمند):وجود دوربین مدار بسته دید در شب در صنعت دوربین مدار بسته و دوربین های مدار بسته تحت شبکه به امری جا افتاده تبدیل شده است. در میان این دو دسته دوربین مدار بسته و البته دوربین های مدار بسته HD یا HDSDI، به واسطه ی استفاده از سنسور نوری CCD، دوربین های مدار بسته آنالوگ در رنج نوری پایین نسبت به دوربینن های مدار بسته تحت شبکه که عموما از سنسورهای نوری CMOS بهره می برند، تصویر ارائه می دهد، از این رو برد IR بهتری را در اختیار کاربر قرار می دهد، برتری کیفی سنسور های نوری CMOS درر بسیاری از المان ها و همخوانی با نیازمندی های دوربین مدار بسته تحت شبکه، علت استفاده ی آنها در دوربین های مدار بسته تحت شبکه می باشد.
دوربین مدار بسته دید در شب تطبیق پذیر (هوشمند)


به هر حال هیچ گاه تصویر مطلوب و شفافی از منظره ی مورد رصد در هر دو حالت دوربین دید در شب چه در قالب دوربین بولت (BULLET CAMERA)، چه در قالب های دیگر دوربین دید درشب ارائه نمی شود. تابش IR را می توان دلیل این امر عنوان کرد، در حقیقت با گرفتن بازتاب اشعه ی IR در وضعیت دید در شب، دوربین موفق به ثبت تصاویر می شود. در چنین شرایطی شدت بازتاب اشعه IR به فاصله جسم مورد نظر نسبت به اشعه بستگی دارد و در نتیجه تصویر یکدست و واضح آن هم با توجه به رنگ بندی سیاه و سفید تصویر دوربین دید در شب به دلیل بیش از حد مورد تابش اشعه قرار گرفتن برخی نقاط و در معرض تابش عادی قرار گرفتن در نقاط دیگر، به دست نخواهد آمد. دید در شب هوشمند، پاسخ فنی در این حالت خواهد بود.
بر روی فاکتور مشکل ساز تابش IR، دوربین دید در شب مجهز به قابلیت دید در شب هوشمند یا در اصصطلاح تخصصی دید در شب تطبیق پذیر (ADAPTIVE IR)، تاثیر می گذارد. در این تکنولوژی دوربین فاصله جسم مورد رصد از دوربین را با کمک سنسور ها سنجیده و شدت تابش اشعه ی مادون قرمز (IR) را بر اساس آن تنظیم می کند. بنابراین شدت این تابش با توجه به محدوده ی مورد رصد و حرکت جسم به سمت دوربین یا در جهت مخالف حرکت آن، تغییر می کند. از این رو، تصویری شفاف از محوطه ی مورد نظارت تاریک در هر شرایط حرکتی دوربین، ارائه خواهد شد.
اخیرا برخی از کمپانی های سازنده ی دوربین تحت شبکه به استفاده از این فناوری روی آورده اند. به عنوان نمونه به دوربین های سری B کمپانی ACTi رجوع شود