چرا خواندن نماز ما را نورانی نمی کند , آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) :انسان باید برای خواندن نماز پاک و مطهر باشد تا نمازی که می تواند تاثیرگذار باشد.

امام حسن (ع) هنگام نماز خواندن بهترین لباس های خود را می پوشید.از ایشان علت را جویا شدند.ایشان فرمود:
خداوند زیبا است و زیبایی را دوست دارد.به این جهت خود را در پیشگاه الهی زینت می کنم
که خدا فرمود:با زینت های خود در مسجد حاضر شوید.

آیت الله مجتهدی تهرانی (ره) در شرح این حدیث می گوید:انسان باید برای خواندن نماز پاک و مطهر باشد
تا نمازی که می تواند تاثیرگذار باشد.البته ما خیال می کنیم که پاکی همین است که ما وضویی بگیریم و…
دیگر به فکر اینکه خودمان را از گناه پاک کنیم نیستیم.نوعا به طهارت ظاهر فکر می کنیم.بعضی ها هم که ظاهر را هم رعایت نمی کنند.
با لباس کثیف در مقابل خداوند می ایستند و نماز می خوانند.این طور خوب نیست.

ایشان در ادامه می گوید:پس طهارت وضوی خالی نیست.لباس باید تمیز باشد.دل باید از رذیلت اخلاقی پاک باشد.
اگر اهل گناه است، گناه نکتد تا نمازش با ارزش شود.علت اینکه نمازهای ما خیلی مارا نورانی نمی کند
این است که ما نماز واقعی نمی خوانیم.اگر نماز واقعی بخوانیم به معراج می رویم.
کتاب احسن الحدیث، ص139
نیک صالحی
نشر : takbook.com