زمین حاره‌ای‌تر می‌شود

تازه ترین تحقیقات نشان می‌دهد که منطقه حاره‌ای زمین در حال گسترش است. این خبری بد و نگران‌کننده برای آینده زمین و ساکنان آن به شمار می‌آید.

به گزارش تجارت‌نیوز و به نقل از ساینس الرت، به طور کلی مناطق حاره‌ای زمین به محدوده‌ای در حد فاصل خط استوا تا زاویه ۳۰ درجه‌ای از آن گفته می‌شود که خورشید تقریبا به صورت عمودی می‌تابد. مناطق زیرحاره‌ای زمین که آب و هوایی خشک دارند نیز در این محدوده وسیع دیده می‌شوند و دقیقا در همین کمربند آب و هوایی است که داغ‌ترین صحراهای جهان هم قرار دارند.

حالا محققان مطالعاتی انجام داده‌اند که نشان می‌دهد اتمسفر حاره‌ای زمین به تمامی جهت‌ها در حال گسترش است و این یعنی در آینده باید مناطق بیشتری از زمین را به عنوان مناطق حاره‌ای در نظر بگیریم.

تحقیقات نشان می‌دهد از سال ۱۹۷۹، کمربند حاره‌ای زمین در هر دو نیم‌کره به ازای هر ۱۰ سال از ۵۶ تا ۱۱۱ کیلومتر در حال افزایش بوده است.

بر پایه این تحقیقات، این روند افزایشی همچنان ادامه می‌یابد که عامل اصلی آن اقدامات انسانی است. افزایش حجم آلاینده‌های کربنی و گازهای گلخانه‌ای از جمله این موارد عنوان شده است. همزمان با این روند، اقیانوس‌ها و اتمسفر پایینی زمین نیز گرم می‌شوند.

این تحقیقات که در استرالیا انجام شده هشدار می‌دهد اگر روند فعلی ادامه داشته باشد، محدوده زیرحاره‌ای خشک در این کشور فراتر از سیدنی رفته و تا بندر پرث استرالیا گسترش می‌یابد.
منبع : تجارت نیوز
نشر : takbook.com