شرکت اتوموبیل‌سازی «پانهارد و لواسر» Panhard et Levassor Dynamic برای اولین بار فرمان اتوموبیل به شکل امروزی آن را در اتوموبیل‌هایش نصب کرد. به زودی بقیه کارخانه‌های اتوموبیل‌سازی نیز این ایده را به کار گرفتند.
اتوموبیل p&l این شرکت که در سال ۱۹۱۴ ساخته شد .
منبع : 1 پزشک
نشر : takbook.com