زمانی ما اعتماد به نفس سالم داریم که توانایی ها و نقاط ضعف خود را بدانیم و بپذیریم، مسئولیت رفتار های خود را بپذیریم و بدانیم که می توانیم کارهایی را انجام دهیم. اعتماد به نفس سالم یعنی اعتماد به «توانستن». توانستن انجام کاری، حل کردن مسئله ای، ادامه ی زندگی، زندگی موفق داشتن، صحبت کردن در جمع، دیدن توانایی ها و قدرت درون و…
اعتماد به نفس، باور و اعتمادی است که ما نسبت به داشته های درونی ام داریم. اعتماد به نفس به ما می گوید که « با وجود تمام موانع باز به راهم ادامه خواهم داد زیرا به توانایی ام برای کسب خواسته هایم اعتماد دارم.» شناخت ویژگی های هر حالت ذهنی، روانی یا جسمی باعث می شود که ما برای تشخیص اینکه چقدر از آن ویژگی دور هستیم یا چقدر آن مسئله درون ما وجود دارد، شاخص هایی داشته باشیم.
 افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند مسوولیت رفتار و اشتباهات خود را می پذیرند. ضعف اعتماد به نفس در ما باعث می شود برای اینکه کوچک نشویم یا به عبارتی بهتر، تصور کوچک بودن که در ذهن خود داریم برای دیگران آشکار نشود، اشتباهات خود را نپذیریم. از طرفی دیگر ضعف در اعتماد به نفس باعث می شود که حق اشتباه کردن را از خود بگیریم و هر گاه که اشتباهی از ما سر می زند خود را پنهان کنیم تا دیگران متوجه ما نشوند. افرادی که اعتماد به نفس دارند قاطعانه و محترمانه اشتباه خود را می پذیرند و بابت آن در صورت لزوم عذرخواهی نیز می کنند.
 افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند هیچوقت زیر بار حرف ناگفته یا کاری که انجام نداده اند نمی روند. چه چیزی باعث می شود که ما وقتی که حرفی را نزده ایم یا کاری را انجام نداده ایم مسوولیت آن را بر عهده بگیریم؟ آیا این احتمال نمی رود که ممکن است یکی از ریشه های این واکنش ضعف در اعتماد به نفس برای دفاع از خود و احقاق حق باشد؟ گاهی ما احساس بی پناهی می کنیم و فکر می کنیم که قادر به دفاع از خود نیستیم، بنابراین، بهترین واکنش برای ما «تسلیم» است. افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند فقط مسوولیت کارهایی را قبول می کنند که انجام داده اند.
 افرادی که اعتماد به نفس سالم برای موفقیت خود دیگران را تخریب نمی کنند. کسانی که برای رسیدن به موفقیت و ترفیع راه حل آسیب رساندن به دیگران را پیش می گیرند، در حقیقت از نوعی ضعف و حقارت درونی رنج می برند. این افراد فکر می کنند که با وجود دیگران نمی توانند رشد کنند. بنابراین، برای اینکه اعتماد به نفس کاذب و موفقیت کاذب برای خود ایجاد کنند، دست به تخریب دیگران می زنند. کسی که اعتماد به نفس سالم دارد می داند که در هر صورت می تواند به موفقیت برسد.

 افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند به راحتی از تلاش خود دست بر نمی دارند. ضعف در اعتماد به نفس باعث می شود که ما در مسیر رشد به کوچک ترین مانعی که بر می خوریم عقب نشینی کنیم. اما افرادی که اعتماد به نفس سالمی دارند می دانند که می توانند موانع را با درایت کنار بزنند و رشد کنند. بنابراین، این افراد همیشه بر راه حل ها تمرکز می کنند و نه بر مشکلات و موانع، و به همین خاطر است که آن ها «می توانند!» ممکن است که گاهی افرادی که اعتماد به نفس بالایی دارند دچار افکار منفی و شک درباره ی توانایی های خود شوند اما تفاوت آن ها با دیگران در این است که هرگز عقب نشینی نمی کنند و به تلاش خود ادامه می دهند.
 افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند انتخاب کننده هستند و نه منفعل. این افراد می دانند که می توانند انتخاب کنند و انتخاب می کنند! آن ها هیچوقت منتظر نمی مانند که دیگران به جای آن ها انتخاب کنند. این افراد می دانند که چه می خواهند و به دنبال آن می روند. آن ها تصمیم گیرنده های خوبی هستند، دست به انتخاب می زنند و مسوولیت انتخاب خود را می پذیرند. در مقابل این افراد، کسانی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند صبر می کنند تا دیگران برای شان مسائل را انتخاب کنند زیرا نه می توانند انتخاب گر باشند و نه می توانند مسوولیت انتخاب خود را بر عهده بگیرند. همچنین برای افرادی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند گرفتن حق انتخاب گری خود از دیگران بسیار سخت است و غالبا قربانی زور دیگران می شوند.
 افرادی که اعتماد به نفس سالم دارند به چیزهایی که به ایشان ضرر می رساند نه می گویند. آن ها بدون ترس و شک به خود احترام می گذارند و به مواردی که مانع رشد و پیشرفت سالم آن ها می شود به راحتی «نه!» می گویند. کسانی که اعتماد به نفس ضعیفی دارند به خاطر ضعف درونی خود از نه گفتن می ترسند و نمی توانند پر قدرت بر ارزش ها و اهداف خود متمرکز باشند.
 افرادی که اعتماد به نفس دارند متمرکز بر اهدافشان هستند و تلاش می کنند تا به اهداف خود برسند. این افراد به جای پرداختن به حاشیه و اتلاف انرژی خود یا به جای ترسیدن و ساخت و پرداخت سناریو های منفی در ذهن، بر اهدافشان تمرکز می کنند و برای رسیدن به آن قدم بر می دارند. این افراد اجازه نمی دهند که چیزی آن ها را از مسیر رسیدن به اهداف دور کند و با قدرت پیش می روند.
برای افزایش اعتماد به نفس خود :
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و هوش اجتماعی خود را تقویت کنید.
 از منفی ها دوری کنید و مثبت فکر کنید.
 توانایی ها و نقاط ضعف خود را بشناسید.
 باور های ناسالم درباره ی خود و زندگی را اصلاح کنید.
 از انتقاد و سرزنش خود دست بردارید.
 مقایسه کردن خود با دیگران را کنار بگذارید.
 با صدای قاطع و رسا صحبت کنید.
 بیشتر مطالعه کنید و اطلاعات جدید بدست آورید.
 از تحقیر خود دست بردارید و مراقبت کردن از خود را یاد بگیرید.