وضعیت پوشش در ادارات خصوصی

جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب وزارت کشور با اشاره به وضعیت مطلوب پوشش در ادارات دولتی، گفت: در ادارات و شرکت‌های خصوصی، با توجیه اینکه دولتی نیستند، وضعیت مناسبی از نظر پوشش وجود ندارد. علی ملازاده با بیان اینکه روند ارزیابی و بازرسی‌های انجام شده در همدان نسبت به سایر استان‌ها مطلوب است، اظهار کرد: بازرسی‌ها در استان با نیت دست‌گیری و نه مچ‌گیری انجام شده و در حوزه فرهنگی ادارات موثر بوده است.

وی با اشاره به اجرای طرح تجمیع جلسات ستاد صیانت در دستگاه‌های استان و انجام بازرسی‌ها، تصریح کرد: طرح تجمیع جلسات ستاد صیانت در استان همدان به عنوان طرح کلی و اجرایی برای دیگر استان‌های کشور ابلاغ شده است.

ملازاده به مبنای کار ستاد صیانت و بازرسی‌های انجام شده طبق مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اجتماعی و قانون 5 ساله ششم توسعه کشور که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، اشاره کرد و افزود: ارزیابی رتبه دستگاه‌های اجرایی دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی در حوزه سلامت و آسیب‌های اجتماعی دارای مسئولیت، تأمین رضایت عمومی مردم و مراعات حقوق شهروندی انجام گرفته و مطابق با سازوکارهای مصوب شورای عالی اجتماعی کشور انجام و اطلاع‌رسانی شود.

وی با اشاره به اینکه با عمل به مصوبات و انجام بازرسی‌ها، وضعیت جامعه مطلوب خواهد شد، به دو موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب و صیانت حقوق شهروندی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنکی اشاره کرد و گفت: در بحث ترویج فرهنگ عفاف و حجاب دو مبنای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای 25 دستگاه، 310 بند تکلیف مشخص شده که وظایف برون‌سازمانی دستگاه‌ها و نخستین اولویت است.

وی در بحث بازرسی و ارزیابی با اشاره به مبنای دوم ادامه داد: برنامه‌های مورد استفاده دستگاه‌ها از نظرات اصلاحی، تحت عنوان برنامه‌های دهگانه به استانداری‌ها ابلاغ شده که 90 درصد آنها ایجابی، فرهنگی، آموزشی و مشاوره‌ای است و 10 درصد به حراست ادارات مربوط می‌شود که در بدو ورود ارباب‌رجوع تذکر و راهنمایی داده شود.

ملازاده به حوزه دوم ستاد صیانت از حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: در برنامه‌های این حوزه به دنبال افزایش رضایت‌مندی مردم و کاهش تخلفات اداری هستیم.

وی درباره وضعیت پوشش در ادارات دولتی گفت: با پیگیری‌های انجام شده، بحث عفاف و حجاب در ادارات دولتی روند خوبی داشته است اما در ادارات و شرکت‌های خصوصی، با توجیه اینکه دولتی نیستند، وضعیت مناسبی وجود ندارد.

جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب وزارت کشور خطاب به ادارات و شرکت‌های خصوصی بیان کرد: باید مطالبه حکومت را در بحث عفاف و حجاب رعایت کنید.

ملازاده به نقش ادارات دولتی اشاره و تأکید کرد: باید در ادارات دولتی کارهای فرهنگی و مشاوره‌ای انجام شود و به سمت مطلوب برود.

منبع: خبرگزاری ایسنا
نشر : takbook.com