در دنیای امروز که پیشرفت انسان در علم و صنعت و هنر سرعت چشمگیری دارد زبان انگلیسی از جایگاهی مهم و اساسی برخوردار میباشد. آنچه که واضح و مبرهن است تعداد غیر قابل شمارش تحقیقات و آموزش های مجازی به زبان انگلیسی است و از آنجایی که زندگی ما انسان ها با تکنولوژی اینترنت گره خورده است، یاد گیری زبان انگلیسی باید از اولویت های آموزشگاه موسیقی باشد. تیم آموزشگاه موسیقی پیانُت این نیاز را به سرعت شناسایی و کلاس های موسیقی به زبان انگلیسی برگزار کرده تا هنرجویان موسیقی بتوانند تحقیقات خود را در زمینه ی موسیقی به زبان انگلیسی وسعت داده و از هنر "موسیقی بدون مرز" استفاده کنند.منبع:آموزشگاه موسیقی پیانت