براي شما هم پيش آمده كه شخصي به شما پيشنهاد دهد بيشتر با هم آشنا شويد؟
واكنش شما چگونه بوده است؟
حتما شما هم ميدانيد كه90دصد از دختران ما به نيت ازدواج به رابطه با پسري وارد مي شوند
حتما شما هم ميدانيد كه اكثر دختران ما با احساس خود به رابطه اي وارد مي شوند .
حتما شما هم اين ضرب المثل را شنيده ايد كه : قدر زر زرگر شناسد، قدر گوهر گوهري
اما يك سوال؟
ازكجا بدانيد طرف مقابل شما گوهر شناس است و قدر گوهر وجود شما را ميداند؟
اگر وارد رابطه با پسري شويد كه قصدش ازدواج نيست و احساسي نسبت به اين رابطه ندارد چه اتفاقي براي روح لطيف شما خواهد افتاد؟
اين سوال تا كنون ذهن شما را نيز به خود مشغول كرده است كه چگونه بدون درگير كردن احساسات خود از نيت شخص مقابلتان آگاه شويد؟
از كجا بدانيد قصد او نيز مانند شما ازدواج كردن است يا قصد ديگري دارد؟
چگونه بدانيد منظور او از اينكه بيشتر با هم آشنا شويد چيست؟
شايد شما هم جزو دختراني باشيد كه از روابط دوستي گريزان باشيد اما اين احتمال را بدهيد كه شايد قصد اين شخص آشنايي بيشتر براي ازدواج باشد.در اين صورت اگر پيشنهاد او را رد كنيد قطعا يكي از شانس هايتان براي يك ازدواج موفق را از دست داده ايد.
و از طرف ديگر هم روزانه شاهد اتفاقات ناگوار زيادي در اين زمينه هستيم. حتما شما هم ديده ايد دختري را كه به دليل وابستگي به پسري كه هدفي جز وابسته كردن و سوء استفاده نداشته، دچار افسردگي شده باشد.
دختران زيادي براي فهميدن قصد طرف مقابلشان مدت زيادي را در رابطه اي كه سرانجامي برايشان ندارد مي مانند و در آخر با نااميدي و سرخوردگي اين رابطه را ترك مي كنند.
اما راه بهتري هم براي فهميدن قصد شخص مقابل وجود دارد.

در اين كتاب كوتاه مي آموزيد :

  • كدام پيشنهادات را جدي بگيريد.
  • كدام پشنهادات را همان ابتدا رد كنيد.
  • نحوه پاسخ دادن به پيشنهاد آشنايي كه به شما شده است چگونه است.
  • اولين جلسه اشنايي را چگونه برگزار نماييد.
  • و مطالب مفيد ديگر كه مي تواند راه گشاي شما در نحوه ارتباطتان با آقايان باشد.

با كمي استفاده از هوش و ذكاوت خود و با كمك آموزه هاي اين كتاب مي توانيد به نيت شخص مقابل پي ببريد و آشنايي خود با اين شخص را در مسير درستي هدايت كنيد. به گونه اي كه شانس ازدواج خود را حفظ كنيد و از دام گرفتار شدن در روابط بيهوده نيز اجتناب نماييد.
اين كتاب هديه اي است براي دختران باهوش ايران زمين
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]