[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] نیز همانند سایر پایان نامه ها شرایط خاص پژوهشی خود را دارد، و برای ارائه یک پژوهش استاندارد بایستی الزامات آن شناسایی شده و در طول فرایند بررسی و مطالعه، رعایت شود. بخش های مختلف پایان نامه حسابداری، نیاز به گردآوری اطلاعات مناسب دارد، که بایستی طبق استانداردهای استاد و یا نشریه ای قصد چاپ آن را داریم، تهیه شود. انجام پایان نامه حسابداری فرایند بسیار پیچیده و دور از دسترس نیست، اما نیاز به مطالعه مقالات استاندارد داخلی و خارجی زیادی هست تا هم موضوع مورد نظر به درستی انتخاب شود و هم فرضیات مناسب در جهت حل مساله پژوهش تدوین شود و در نهایت نتیجه گیری مناسب و در خور ستایشی از آن حاصل شود.

انجام [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] باید در راستای هدفی که محقق دارد برنامه ریزی شود، هدف پایان نامه های علمی پژوهشی که دارای جامعه اماری و نمونه گیری هستند، در راستای بررسی جامعه و در نهایت یافتن پاسخی مناسب برای سوالی که محقق در شروع فرایند مطالعاتی خود داشته است می باشد. برای مشاهده پایان نامه های نمونه می توانید بر روی عبارت "[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]" کلیک نمایید.

با توجه به جهانی بودن مطالعات و پژوهش ها در زمینه حسابداری و استفاده از یافته ها و مطالعات علمی هر کشوری، لزوم [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] فارسی بیش از پیش ضروری و مهم شده است. اما در این بین ترجمه تخصصی و قابل فهم، اهمیت بالایی دارد، [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] نیازمند مطالعه و تجربه می باشد و زمان مورد نیاز برای ترجمه آن نسبت به سایر ترجمه ها بیشتر است. ترجمه ای که محقق با کمترین مطابقت با متن اصلی مفهوم مقاله را دریابد و از آن استفاده کند.

مقاله انگلیسی حسابداری با ترجمه فارسی از نشریات معتبر بین المللی این امکان و فرصت را برای دانشجویان فراهم می کند که از مباحث روز در زمینه حسابداری، مالی و حسابرسی آشنا شده و از دیدگاه ها و ایده های جدید در دنیای پژوهش، شناخت بیشتری کسب نماید. [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ای روان و قابل فهم به طوریکه به دانشجو کمک می کند حداقل 60 درصد پروپزال پیشنهادی برای کار پژوهشی خود را تهیه نماید، و چارچوب مقاله را استخراج و مسیر پژوهش را مشخص نماید.

البته با توجه به شرایط ایران و مقایسه آن با [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] که استفاده می شود، می توان پی برد که عمده مقالات انگلیسی (که تاکید زیادی هم وجود دارد از نشریات معتبر باشند) به صورت کامل قابل اجرا در ایران نیست، و در بسیاری موارد باید تغییراتی در داخل مقاله و هماهنگ سازی و یا بومی سازی انجام شود، که اقداماتی نظیر حذف متغیر غیر ضروری، یا جایگزین کردن روشهای اندازه گیری متناسب با اطلاعات محیط بازار سرمایه ایران و ... در آن انجام شود.