سوکت شبکه بخش پلاستیکی که سیم شبکه در آن قرار میگیرد و ارتباط بین سیم ها رو بین ابزارها برقرار می کند،در دو نوع CAT6،CAT5 موجود است.نوع CAT6 محل قرارگیری کمی گشادتر جهت قرارگیری سیم شبکه CAT6 که کمی از نوع CAT5 کلفتتر است.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
سوکتی که سیم بصورت کامل عبور میکند و بعد از پرس اضافه سیم را میبریم:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]روش تشخیص :
نوع CAT5 از سمت بالای سوکت در یکردیف قرار میگیرد و نوع CAT6 از سمت بالای سوکت در دو ردیف قرار میگیرد
کابل شبکه:
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
4UTP: Unshielded Twisted Pair متشکل از ۸ سیم بصورت۴ زوج بهم تنیده شده به همراه شیلد محافظ می باشد. رنگهای نارنجی- سفید نارنجی-آبی -آبی نارنجی-قهوه ای -سفید قوه ای -سبز- سفید سبز بصورت استاندارد در این سیم‌ها موجود است.
انواع کابل شبکه:
موارد استفاده سرعت انتقال اطلاعات گروه
سیستم‌های قدیمی‌تلفن ، ISDN و مودم حداکثر تا یک مگابیت در ثانیه CAT1
شبکه‌های Token Ring حداکثر تا چهار مگابیت در ثانیه CAT2
شبکه‌های Token ring و ۱۰BASE-T حداکثر تا ده مگابیت در ثانیه CAT3
شبکه‌های Token Ring حداکثر تا شانزده مگابیت در ثانیه CAT4
اترنت ( ده مگابیت در ثانیه ) ، اترنت سریع ( یکصد مگابیت در ثانیه ) و شبکه‌های Token Ring ( شانزده مگابیت در ثانیه ) حداکثر تا یکصد مگابیت در ثانیه CAT5
شبکه‌های Gigabit Ethernet حداکثر تا یکهزار مگابیت در ثانیه CAT5e
شبکه‌های Gigabit Ethernet حداکثر تا یکهزار مگابیت در ثانیه CAT6