1- [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] به شرکتی گفته می‌شود که سرمایه‌ی آن به صورت سهام است
2- وظیفه‌ی سهام‌داران فقط در حیطه‌ی مقدار سهام و مبلغ اسمی آن است.
3- [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] زیرمجموعه‌ی شرکت‌های تجاری و بازرگانی هستند.
1. در این نوع شرکت‌ها سرمایه به صورت برابر تقسیم شده است که هر قسمت را سهم می‌گویند.
2. در این نوع شرکت‌ها هر فرد به اندازه‌ی سرمایه‌ی خود در برابر بدهی‌های شرکت مسئول است.
3. افراد طلبکار نمی‌توانند به خود افراد شرکت برای گرفتن بدهی‌های بیشتر از سرمایه‌ی آن‌ها مراجعه کنند.
4. میزان سرمایه‌ی [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] از یک مبلغ ثابت نباید کمتر باشد.
5. حداقل سه عضو برای ایجاد شرکت سهامی لازم است.
6. دو نوع [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] وجود دارد، [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ].
7. [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرکتی است که قسمتی از سرمایه‌ آن بین افراد جامعه به صورت سهام به فروش می‌رسد.
8. حداقل سرمایه‌ی [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] 500 هزار تومان است.
9. [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] سهام محدود به افرادی است که شرکت را ایجاد کرده‌اند.
10. حداقل سرمایه لازم برای تشکیل [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] 100 هزار تومان است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مراجعه فرمایید.
تلفن : 02188770580