کتاب رایگان آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]اگر به دنبال آگاهی از نرم افزار مناسب جهت ارسال و دریافت پیامک هستید.
اگر از امکانات استاندارد نرم افزارهای سامانه پیامک اطلاع ندارید.
اگر احساس می کنید که در تبلیغات با پیامک نتیجه مطلوب را در فروش به دست نمی آورید.
اگر به دنبال بازخورد بیشتر از پیامک های تبلیغاتی خود هستید؟

پیشنهاد می کنم که کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه " را به صورت رایگان دانلود کنید و در ظرف مدت 24 دقیقه

اطلاعات جامعی در مورد نرم افزار سامانه پیامک ، شماره اختصاصی پیامک و نکات طلایی درباره محتوای پیامک بدست آورید و فروش خود را

دگرگون کنید.


کتاب الکترونیکی " آموزش بازاریابی با پیامک در 24 دقیقه " در قالب 24 نکته کلیدی به شما آموزش خواهد داد که :

1. نرم افزارهای استاندارد ارسال و دریافت پیامک چه امکاناتی دارند؟

2. از امکانات ارائه شده در نرم افزارهای سامانه پیامک چگونه در جهت افزایش بازدهی استفاده کنیم ؟

3. چگونه با محتوای مناسب ، بازخورد پیامک های ارسالی را تا 50 درصد افزایش دهیم؟


برای دانلود رایگان کتاببر روی [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]کلیک کنید.