یک استودیوی معماری در کانادا، طی نوسازی خانه ای 100 ساله، با حفر زیرزمین فضای تازه ای برای زندگی در ساختمان ایجاد کرده است.

خلاقیت یک استودیوی معماری

سازه اصلی ساختمان که در سال 1901 ساخته شده، نیاز شدیدی به نوسازی داشت و تقریباً تمام اجزای آن طی عملیات اجرایی تعویض شدند. با توجه به عرض حدود 7.5 متری زمینی که ساختمان در آن بنا شده، سازه ساختمان نسبتاً باریک است، بنابراین برای افزایش فضای قابل استفاده در طبقات خانه، سطح زیرزمین سابق آن پایین آورده شده تا تبدیل به طبقه ای کامل شود.


این کار به معماران اجازه داد تا فضای نشیمنی با ارتفاع بلندتر برای این خانه 140 مترمربعی ایجاد کنند و در فضای نسبتاً وسیع ایجاد شده، آشپزخانه، اتاق نشیمن و فضای غذاخوری جدیدی بسازند. در مقابل ورودی جنوبی خانه، یک راه پله چوبی راهی به طبقه میانی ایجاد می کند که در آن اتاق خواب های اصلی و یک اتاق کار خانگی قرار دارند. این راه پله تا زیر شیروانی و دو اتاق خواب اضافی دیگر ادامه می یابد. معماران تلاش کرده اند که تا جایی که امکان دارد عناصر قدیمی قابل استفاده خانه را در جای خود نگاه دارند.
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]