زمانی که پارلمان اروپا استاندارد رفتار خوب اداری را در سپتامبر 2001 تایید کرد تصور نمی‌کرد این استاندارد نه تنها در نهادهای اتحادیه اروپا و شهروندان، بلکه در دولت های ملی و منطقه ای سراسر اروپا و فراتر از آن تاثیر بگذارد.


امروزه استاندارد GAB به یک ابزار حیاتی برای شهروندانی که مایل هستند از حقوق خود مطلع شوند تبدیل شده است و توقع آنان را از بخش دولتی مشخص می‌کند که در نهایت به بهبود کیفیت خدمات و رفتار خوب کارمندان منجر می شود. بطورکلی رعایت حقوق شهروندی و رعایت اصول خدمات عمومی دو اصل اساسی در این استاندادر می باشد.


قابلیت کاربرد این استاندارد کلیه موسسات، ادارات، شرکت های خصوصی، سازمانها و … می‌باشد و پاسخگوی سه سوال اساسی در فرآیند ارتباط با ارباب رجوع است:


مراحل اداری چگونه است و با چه هدفی انجام می شود؟
آیا این روش خوب است یا نه؟ و اگر خوب است راهکار بهبود آن چیست؟
چه کسی باید مراحل اداری را تنظیم و پایش کند؟
هدف از اجرای استاندارد GAB دستیابی سازمان مطبوع به:


(1) حفظ کرامت شخصی


(2) ارتقاء مشارکت شهروندان


(3) شفافیت و پاسخگویی


(4) بهبود مشروعیت یا قانونی بودن فرآیندهای پاسخگویی، می باشد که با اجرای الزامات آن قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
مراجعه نمایید.