[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
آموزش زبان انگلیسی به روش مکالمه هوشمند. این ربات تلگرام قادر است انواع بخش های زبان انگلیسی از جمله گرامر، کلمات جدید، مکالمه، پاسخ به سوالات و غیره را به شما آموزش دهد. همچنین می توانید از بازی های این ربات برای یادگیری زبان انگلیسی استفاده کنید.آدرس وب سایت: [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
توانایی ها:

مکالمه زبان انگلیسی بصورت هوشمند با مخاطب
آموزش گرامر و دستورزبان انگلیسی
آموزش کلمات انگلیسی جدید
آموزش انگلیسی با استفاده از بازی و سرگرمی
نمایش آمار مربوط به یادگیری مخاطب
شرح دستورات(Commands):

  • /stats : نمایش آمار مربوط به یادگیری مخاطب
  • /vocabulary : آموزش کلمات جدید
  • /grammar : آموزش گرامر
  • /play : آموزش انگلیسی با بازی
  • /talk : مکالکمه آزاد با ربات
  • /help : راهنما
  • /setting : تنظیمات ربات

زبانها:

انگلیسی
منبع: [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]