تفاوت پست سفارشی و پیشتاز
مهم‌ترین تفاوت پست سفارشی و پیشتاز را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:


۱. زمان تحویل
تحویل پست سفارشی حدودا یک هفته و تحویل پست پیشتاز ۲۴ الی ۷۲ ساعت زمان می‌برد.


۲. حداکثر وزن مرسوله
حداکثر وزن مرسوله در پست سفارشی ۴۰ کیلوگرم و در پست پیشتاز ۲۵ کیلوگرم است.


۳. هزینه
هزینه پست سفارشی بر اساس تعرفه شرکت پست، به نسبت وزن تعیین می‌شود و تقریبا نصف هزینه پیشتاز است.


۴. بیمه
به پست پیشتاز بیمه عمومی تعلق می‌گیرد اما پست سفارشی بیمه ندارد.


برگرفته از : ستاره
نشر : takbook.com