در جنوب حرم رضوی ، مسجدی باشکوه قرار دارد که به دستور همسر شاهرخ تیموری ، دختر امیر غیاث الدین ترخان ، بانو گوهرشاد ساخته شده است . تاریخ مسجد گوهرشاد مشهد به قرن نهم باز میگردد . ساخت این مسجد که به مسجد گوهرشاد معروف است و یکی از مهمترین دیدنی های مشهد به شمار می رود ، از آجر و گچ استفاده شده ، دوازده سال طول کشید . معمار مسجد گوهرشاد مشهد مقدس قوام الدین شیرازی بوده است . به علت قدمت تاریخی و معماری منحصر به فرد مسجد گوهرشاد ، مورد توجه زائران و گردشگران [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] می باشد . مسجد گوهرشاد بعد از گذشت 600 سال همچنین مستحکم و باعظمت است و ویژگی های معماری اسلامی ، طراحی ، کاشی کاری ها ، گچ کاری ها و در کل هنر ایرانی را به رخ جهانیان می کشاند .مسجد گوهرشاد در طول زمان صدمات زیادی دیده است ؛ از جمله در زمین لرزه سال 1084، ایوان مقصوره صدماتی دید که مورد بازسازی قرار گرفت . همچنین این مسجد شاهد وقایع تاریخی بسیاری بوده است . از جمله کشتار مردم مشهد به دستور رضا شاه در تیر ماه سال 1314 . واقعه مسجد گوهرشاد مشهد برای همیشه در اذهان مانده است .