[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مترجمی
Instant Translate یکی از بهترین[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] های مترجمی است که قادر به ترجمه 104 زبان مختلف است. تنها کافی است متن را در اختیار[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] قرار دهید. برای تنظیم و دیدن زبان های مقصد می توانید از دستورات /tolang و /mylang استفاده کنید.
توانایی ها:

پشتیبانی از زبان های مختلف
سرعت و دقت مناسب
کاربری آسان

شرح دستورات(Commands):

  • /mylang: نمایش زبان مقصد کنونی
  • /tolang: تنظیم زبان مقصد
  • /help : راهنما

زبانها:

English