انواع درام های کپی :دسته ای از سیم ها


در واقع از الکتریسیته ساکن دسته های سیم به منظور پوشاندن درام دریافت کننده نور و کاغذ کپی با لایه نازکی از یون های مثبت استفاده می نمایند.
یکی از این سیم ها به شکل موازی به سطح درام کشیده شده است و سطح عادی نور را با یون های مثبت شارژ می نمایند. یکی از سیم های دیگر هم برای پوشاندن سطح کاغذ در مسیری که به طرف درام ارسال می شود جایگزین شده است.
لامپ و لنزها


در واقع برای ایجاد نمودن یک کپی به یک منبع نور با انرژی کافی در جهت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]آزاد نمودن الکترون ها از اتم های هادی نور نیازمند هستیم . می توانند کدام طول موجهای نور این کار را انجام بدهند؟ به نظر می آید که برای انجام این فرایند بیشتر طیف مرئی نور حامل انرژی کافی می باشند بخصوص طیف سبز و آبی انتهایی هر چیز کم تر از قسمت قرمز طیف مرئی ضعیف تر از آن می باشد که قادر است مواد هادی نور را فعال می نماید. و نور UV با وجود اینکه به منظور کپی دارای نیروی بیشتری می باشد. در صورتی که برای چشم و پوست مضر می باشد. برای تاباندن نور بر روی متن اصلی به این علت استفاده از نور مهتابی یا لامپ نئون استفاده می شود.
زمانی که لامپ داخل دستگاه کپی روشن می گردد از یک قسمت به قسمت دیگر دستگاه خواهد رفت در نهایت یک نوار از کاغذ را در هر بار روشن می نماید. به لامپ آینه ای که متصل می باشد نور منعکس شده را از داخل لنزها به قسمت درام در حال گردش در قسمت پایینی هدایت می نماید . لنزها دقیقا مثل همانی که در دوربین فیلم برداری شما می باشند کار می نمایند بدین معنی که به شما این امکان را خواهد داد تا در محل خاصی یک کپی از تصویر را متمرکز نماییم . شما نمی توانید با وجود اینکه واقعا تصویر را بر روی دستگاه کپی طوری متمرکز کنیم تا بر شفافیت محصول نهایی تاثیر گذاری نماید. با این وجود شما خواهید توانست فاصله بین لنز ها و سند اساسی یا بین لنزها و درام را تغییر نمایید تا سایز تصویر اصلی کپی خودتان را کوچکتر یا بزرگتر نمایید.
تونر


عموما به عنوان جوهر خشک تونر شناخته شده است ولی در اصل هیچ ارتباطی با جوهر نداشته است. جوهر مایعی رنگینه دار می باشد. تونر پودری با ذرات ریز از نوع پلاستیک که با بار منفی شارژ شده اند که رنگ سیاه در تونر کپی از رنگدانه هایی که با ذرات پلاستیکی هنگام ساخت مخلوط شده اند منشأ گرفته می شود.
مهره کوچکی که با ذرات تونر پوشانده شده است.
تونر به مهره های شارژ شده با مثبت بزرگتری در دستگاه کپی متصل شده است و در مخزن تونر نگهداری می گردد زمانی که مهره های پوشیده شده از تونر بر روی درام چرخیده می شود ، ذرات تونر یون های شارژ شده با بار مثبت بر روی سطح پوشش دار سطح درام را جذاب تر از مهره ها که خیلی ضعیف شارژ شده است می یابند. متعاقبا ذرات شبیه به هم به سمت کاغذی که به شکل الکترواستاتیکی شارژ شده است کشیده خواهد شد . از جدا شدن پلاستیک درون تونر از کاغذ جلوگیری می نماید شما فقط نیازمند این می باشید تا گرما را به تونر اعمال نمایید و در نهایت آن ذرات پلاستیک آب شده است و رنگینه ها را به سطح کاغذ چسبانده می شود. یک نور قوی که سطح کاغذ را به منظور کپی روشن می نماید.
به منظور اینکه دستگاه کپی کار خود را انجام دهد باید میدانی از بار مثبت بر سطح درام و کاغذ کپی ایجاد گردد این اعمال به واسطه دسته ای از سیم ها شکل می گیرد. (corona wires) در معرض ولتاژ بالا این سیم ها قرار گرفته می شود متعاقبا که آن ها به درام و کاغذ به شکل الکتریسیته ساکن انتقال پیدا می کند .به آسانی می توان نحوه ایجاد تصویر بر روی کمربند دریافت کننده موج که به صورت تقریبی همان ابعاد صفحه کاغذ محتوی تصویر را داشته است را تصور نمود در صورتی که مشکل هنگامی ایجاد می نماید که بخواهیم بر روی درام استوانه ای شکل اینکار را انجام بدهیم چگونه می توان مساحت سطح درام با سطح صفحه کاغذ تطبیق داشته است . در این قسمت این راه حل این چنین است که زمان کپی درام را بچرخانیم در صورتی که را با سرعتی آرام درام همگام با حرکت شعاع نوری از روی سند اصلی عبور می کند بچرخانیم این امکان را خواهیم داشت که تصویر را نوار به نوار ایجاد نماییم زمانی که بر روی سطح نازک شعاع باریکی از نور متناظر روی درام تطبیق داده می شود درام می چرخد تا در معرض نور ناحیه جدیدی از مواد هادی نور را قرار بگیرد در این حین ناحیه قبلی درام که در معرض نور قرار گرفته است را می چرخد و با تونر و آنگاه با کاغذ سفید تماس حاصل می کند.
در دستگاه های کپی مدرن از آنجایی که طول کاغذ استانداد کپی شده خیلی بزرگتر از محیط درام می باشد – فقط قسمت کوچکی از کاغذ را یک دور کامل درام کپی می نماید . باید چندین بار در اصل درام تمیز شده ، با یون ها شارژ شده باشد ، در برابر فوتون های نوری قرار گیرد و ذرات تونر به آن پاشیده گردد تا به صورت کامل صفحه کاغذ اصلی را تکثیر نماید. به منظور مشاهده کننده معمولی این روند پیوسته به اینگونه به نظر خواهد رسید به علت اینکه در زمان چرخاندن درام همه ی این فرایند به صورت یک پارچه داخل [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] هماهنگ شده است.Fuser
Fuser تماس نهایی را که موجب می گردد تا بر سطح کاغذ تصویر تونر دائمی گردد را فراهم می آورد.
Fuser باید 2 کار را به انجام برساند:
- ذوب نمودن و فشردن تصویری از تونر بر روی کاغذ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
- جلوگیری نمودن از تونر ذوب شده و یا کاغذ از چسبیدن به Fuser
در جهت انجام دادن این اعمال به لامپ های کوارتزی (quartz tube) و غلتک های پوشیده شده با تفلون (Teflon-coated rollers) احتیاج است صفحه کاغذ مابین 2 غلتک فرستاده گردد بدین ترتیب به آرامی غلتک ها کاغذ را فشرده نموده تا موجب چسباندن تونر به اجزای کاغذ شود در این حین درون غلتک ها لامپ ها روشن می باشند که گرمای لازم به منظور ذوب کردن تونر را فراهم خواهد کرد. هم اکنون به چه دلیل تونر بر روی غلتک ها ذوب نمی گردد؟ دقیقا به همان صورتی که پوشش نچسب از چسبیدن غذا به ته ظرف شما جلوگیری می نماید . از چسبیدن کاغذ بر تونر به غلتک ها هم تفلون پوشاننده غلتک جلوگیری می نماید.