غیرممکن است , ولی علایم مقاوم باید کاملا بررسی شوند چون بیماری هایی غیر از شقاق هم میتوانند علائمی مشابه داشته باشند. به همین خاطر حتی پس از التیام موفقیت آمیز بیمار باید تحت آزمایشات بیشتر قرار گیرد و برای این کار کولونوسکوپی توصیه میگردد.
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]