[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

امروز با[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مرجع صنایع دستی و دست سازه های خلاقانه می خوایم با هم در عرض ده دقیقه یک کیف دوشی نمدی داشته باشیم.
وسایل مورد نیاز:
1.قفل فلزی کیف مدرسه ای
2.حلقه برای زنجیر کیف
3.چرخ خیاطی- سوزن- نخ
4-[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
آموزش ساخت:
ابتدا الگوها را پرینت می گیریم و برش می زنیم و با پین روی پارچه قرار می دهیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

از روی الگوها پارچه ها را برش می زنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

حالا شروع به دوختن می کنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

قسمت پایین کیف را که با پین متصل کرده ایم را می دوزیم.


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

مطمئن شوید که نوارها به خوبی متمرکز شده اند.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

حالا قسمت دوم را مونتاژ می کنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


آن ها را به هم می دوزیم و این چیزی است که در پایان مرحله به دست می آوریم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

حالا قفل فلزی را متصل می کنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

مطمئن شوید که قفل بالا و پایین کاملا در مرکز قرار گرفته اند.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

دو حلقه برای اتصال زنجیر به کیف را آماده می کنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

سپس آن ها را به کنار کیف متصل می کنیم.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

حالا کیف نمدی[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ما آماده است.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

زنجیر مربوط به کیف را متصل می کنیم و حالا آماده استفاده است.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


چارق، مرجع آموزش و فروش بهترین صنایع دستی و دستساز ایران