۱- مدل پایه نگهدارنده فیلامنت پرینتر سه بعدی:

فایل ZIP شده سه بعدی : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

قابلیت قرارگیری بر روی میز و نصب بر روی دیوار را دارد. از لوله براق ۱ اینچی ( مورد استفاده در کمد لباس) برای اتصال ۲ پایه و گردش رول فیلامنت استفاده کنید.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]پایه نگهدارنده فیلامنت پرینتر سه بعدی
۲- مدل سه بعدی ظرف شکلات:

فایل ZIP شده سه بعدی :[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]مدل سه بعدی ظرف شکلات
۳- مدل سه بعدی ظرف :

فایل ZIP شده سه بعدی : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]مدل ظرف سه بعدی

۴- مدل سه بعدی ظرف طرح دورانی :

فایل ZIP شده سه بعدی : [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

۵- مدل سه بعدی مچ دست اسکن شده بوسیله اسکنر سه بعدی برای پرینت سه بعدی :

فایل ZIP شده سه بعدی :[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]


[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
۶- مدل سه بعدی ظرف و درب شکر دان پرینت سه بعدی :

فایل ZIP شده سه بعدی :[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]