ISC مخفف کلمه Islamic Science Citation به معنای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام می باشد. ISC علاوه بر اطلاع رسانی، می کوشد تا بر اساس معیارهای علم سنجی معتبر مجلات علمی کشورهای اسلامی را تجزیه و تحلیل کند. ایران به عنوان نخستین پایه گذار ISC که 57 کشور در آن مشارکت دارند پس از ISI(پایگاه استنادی علمی) و اسکوپوس در هلند سومین پایگاه استنادی برای سنجش عملکرد پژوهشی کشورها محسوب می شود.

هم اکنون این پایگاه با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از انتشارات فارسی بویژه در زمینه مجلات علمی در تحلیل محتوا، ارزیابی مجلات و رتبه بندی موسسات علمی فعالیت دارد و پیشرفت های خوبی نیز داشته است. علاوه بر این یکی از مهمترین هدف های ISC ترویج همکاری میان دانشمندان اسلامی و مراکز علمی و ارائه ابزار و ساز و کارهای مورد نیاز می باشد.

به دلیل پایه گذاری معیارهای علم سنجی بر اساس قوانین علمی، می توان گفت اعتبار علمی مقالات چاپ شده در ISC با مقالات ISI برابری می کند.

از مزایای چاپ مقاله ISC می توان به موارد زیر اشاره کرد:

پذیرش راحت در مقطع دکتری

افزایش اعتبار علمی

کاهش هزینه های اضافی و هزینه کمتر نسبت به چاپ مقاله در ISI

پذیرش راحت تر مقاله برای چاپ نسبته به پایگاه ISI

افزایش حقوق و مزایای شغلی