بی‌شک یکی از بهترین و قشنگ‌ترین روابط هستی‌، همین بازتاب رفتار انسانهاست‌. صندوقچة پرنعمت الهی‌، در برابر رفتار خوب و شایسته‌، بالاترین بهره را در مقایسه با هر بانکی پرداخت می‌کند. بانک نوع دوستی چیزی در حدود سی درصد بهره پرداخت می‌کند. اگر بتوانیم برای عشق و محبت ارزش مادی قائل شویم هر بار که معادل هزار تومان عشق نثار جهانیان کنید این بانک حدود هزار و سیصد تومان عشق و محبت به شما باز می‌گرداند. هزار تومانی که در بانک نیکویی و خیرخواهی پس انداز کنید پس می‌گیرید تا به شما ثابت شود «هر آنچه بکارید، همان را درو خواهید کرد» و سیصد تومان سود آن هم پاداش انسان دوستی شماست تا همیشه این شیرینی را به خاطر داشته باشید و سعی کنید که همیشه با مردم به همین شیوه رفتار کنید. به خاطر این که این اصل به شما ثابت شود، همین حالا لبخند بزنید و ببینید که چقدر احساس بهتری خواهید داشت‌.
و یا اگر تنها با گفتن چند کلمه دوست افسرده خود را بشاش کنید، بعد از آن متوجه می‌شوید که بیشتر اوقات با برخوردی خوب و خوشایند روبه‌رو می‌شوید.
اگر به احتمال بسیار کم چنین نشد، باید مطمئن باشید که قانون حیات می‌خواهد شما را بیازماید که آیا صرفاً نیکی می‌کنید تا نیکی ببینید یا اصولاً این شیوه‌ای است که برای زندگی خود انتخاب کرده‌اید و در همین امتحان است که بسیاری از مردم ناموفق‌اند. چند ی پیش کسی برایم تعریف میکرد که یکی از دوستانش برای ثبت نام در یک مؤسسه برای آموزش هنری نیاز به پانصد هزار تومان پول داشت و او این پول را به عنوان پس انداز داشت و بدون هیچ چشمداشتی و خالصانه به او کمک کرد. دو روز بعد از یکی از مؤسسات که برایشان چند کار تبلیغی نوشته بود، مبلغ پانصد و هفت هزار تومان برایش فرستادند. پول خودش برگشته بود و بقیه‌اش هم پاداش بود. یک سلول دارای الکترونهایی است که در مدارهایی با شعاع‌های مختلف در گردشند. ما در این دنیای کروی و بیکران در حکم یک سلولیم و آنچه به عالم می‌فرستیم در حکم الکترونهایی است که پس از طی یک مدار مشخص‌، دیر یا زود به خودمان باز می‌گردد. اگر خدای نکرده با فقر، بیماری‌، اندوه و روابط ناگوار روبه‌رو هستید، آن را ناشی از بداقبالی و صرفاً بدبختی ندانید بلکه با خود بیندیشید که چه کرده‌اید که با چنین واکنش‌های روبه‌رو شده‌اید!