منوی OSD در دوربین مدار بسته های امنیتی: عبارتOn Screen Display به صورت OSD شکل کوتاه شده است به معنای نمایش روی صفحه می باشد. OSD یک نوع سیستم منو برای [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] های امنیتی ، صفحه نمایش و غیره می باشد . هم اکنون تعداد زیادی از شرکتها ، [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] های امنیتی با وضوح بالا را فراهم می کنند که به منوی OSD مجهز هستند .
افراد می توانند با استفاده از منوی OSD اقدام به تغییر تنظیمات مختلفی از [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] های امنیتی مانند نمایش ، توازن سفیدی تصویر ، جبران نور پس زمینه ، انتخاب حالت روز یا شب ، حرکت و خصوصی سازی و غیره را نمایند.

دوربین مدار بسته های امنیتی

۱. نمایش دوربین مدار بسته های امنیتی
شاتر الکترونیکی
این گزینه در واقع همان خروجی تصویر در هر ثانیه است که برای تنظیمات سرعت شاتر دوربین از آن استفاده می گردد . ۵۰/۱ به این معنا می باشد که در هر ثانیه هر دوربین توانایی این را دارد که ۲۵ تصویر را خارج نماید . این امکان نسبت به انتخاب برای هر نوع سرعت شاتر کند ویا بسیار سریع اقدام نمایند و آن را تنظیم کنند.
(سرعت می تواند بر روی AUTO به معنای اتوماتیک نیز تنظیم شود ، به ای معنا که از ۵۰/۱ تا ۱۰۰۰۰۰/۱ ، FLK ، X2-X56 .این امکان برای کاربر وجود دارد که بتواند طبق مکان خاص، سرعت ویژه ی را تنظیم کند و عموما سرعت که پیش فرض می باشد AUTO می باشد .)

روشنایی
از ۰ تا ۲۵۵ تنظیم روشنایی تصویر قابل تغییر می باشد و روشنایی بصورت پیش فرض ۵۰ است.

AGC:
این عبارت به معنی کنترل افزایش خودکار است . این تابع افزون بر افزایش روشنایی تصویر دوربین ، باعث افزایش نویز تصویر می شود. این امکان برای کاربر ها وجود دارد که طبق شرایط موجود، با تنظیم آن از پایین به متوسط و بالا ، آن را خاموش نمایند.

DWDR:
به این معنی می باشد که از از ۰ تا ۶۳محدوده دینامیکی گسترده دیجیتال قابل تغییر می باشد.

۲. توازن سفیدی تصویر دوربین مدار بسته های امنیتی:
در تصویر توازن سفیدی برای نگه داشتن میزان رنگها در زمان تاثیر تغییرات ، استفاده میگردد . این امکان باری کاربرها وجود دارد که طبق وضعیت حقیقی ، نسبت به انتخاب حات توازن سفیدی تصویر اقدام نمایند.

۳. جبران نور پس زمینه (BLC )دوربین مدار بسته های امنیتی:
هنگامی که شی ء مد نظر کم نور باشد و در زمینه بسیار روشن قرار گرفته باشد، این توانایی مقدار ارائه نور تصویر را افزایش می دهد. هنگامی که این سوئیچ در حالت ON قرار گرفته باشد، پس زمینه ی پر نور را تنظیم و جبران می نماید و در این حالت ، گاهی امکان دارد باعث اشباع روشنایی پس زمینه گردد . در صورتی که شی ء در قیاس با زمینه ای که در آن قرار گرفته است ، بسیار کوچک باشد ، این تابع نمی تواند درست عمل نماید.

۴. روز و شب (D&N ) در دوربین مدار بسته های امنیتی:
برای شرایط متفاوت سوئیچ روز و شب طراحی شده است که ۳ حالت مختلف را دارا می باشد : حالت خودکار ، حالت رنگی ، حالت B/W . برای کاربر این امکان وجود دارد که می تواند مطابق شرایط متفاوت ، حالتها را تنظیم نماید .

حالت روز و شب خودکار
پیش از سوئیچ نوع روز و شب، زمان جمع آوری شدت نور ، وقتی می باشد که وضعیت به حالت نور متناوب دست پیدا نماید که در این حالت این امکان وجود دارد که دوربین به واسطه سوئیچ مکرر آسیب ببیند . این وضعیت امکان دارد باعث تشخیص صحیح تصویر صورت نگیرد و همچنین باعث می شود طول عمر دستگاه کاهش پیدا نماید . از ۰ تا ۳۰ ثانیه حالت روز و شب اتوماتیک قابل تغییر و حالت پیش فرض آن ۱ ثانیه می باشد .
حالت رنگی : همیشه رنگی است.
حالت B/W :همیشه سیاه و سفید است .

۵٫ حرکت دوربین مدار بسته های امنیتی
این امکان برای کاربر وجود دارد که می تواند برای نواحی ویژه هشدار حرکت را تنظیم نماید .

۶. حالت خصوصی دوربین مدار بسته های امنیتی
این امکان برای کاربر وجود دارد که می تواند ۸ ناحیه را در حالت کلی بلاک نماید و زمانی که دوربین تصویر را ارائه می نماید ، این حیطه ها به رنگ سیاه مشاهده می شوند.

چند راهنمایی در ارتباط با استفاده از منوی OSD در دوربین مدار بسته های امنیتی :

۱. این امکان برای تصویر دوربین وجود ندارد که در شب به B/W تغییر کند.
۲. در وضعیت رزولوشن کم و در شب، وجود نویز در تصویر بدیهی می باشد .
باید اطمینان داشته باشید که AGC روشن می باشد .
۳. رنگ تصویر غیر عادی می باشد .

پیشنهاد می شود که حتما بررسی نمایید که به درستی در حالت توازن سفیدی تصویر خودکار ، حالت توازن سفیدی تصویر تنظیم گردیده است.