شرکت عبارت است از یک انجمن یا بنگاه تجاری که متعلق به یک یا چند نفر شخصیت حقیقی یا حقوقی می‎باشد. در واقع شرکت قراردادی است که بر طبق آن اعضا یا شرکا متعهد می‎شوند تا سود حاصل از سرمایه گذاری را تقسیم کنند.

· انواع شرکت


شرکت ها دارای انواع مختلفی هستند که از مهمترین آنها می‎توان به موارد زیر اشاره نمود:


- شرکت با سهامی؛ شرکت سهامی به دو گونه عام و خاص می‎باشد در شرکت سهامی خاص، سهام قابل داد و ستد در بورس اوراق بهادار نمی باشد اما قابل معامله توسط مردم است. در هنگام تشکیل شرکت با سهامی خاص باید تمام سرمایه آن در موقع تاسیس توسط شرکا تامین و بخشی از سرمایه در بانک سپرده گذاری شود. در شرکت سهامی خاص مسئولیت هر یک از سهامداران در مورد بدهی‌های شرکت محدود به مبلغ سرمایه‌گذاری شده در شرکت است.


در شرکت با سهامی عام قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم و در بورس اوراق بهادار و تامین می‎شود.


- شرکت تضامنی؛ در این نوع شرکت که به منظور امور تجاری بین دو یا چندین نفر با مسئولیت تضامنی صورت می‎گیرد، اگر دارایی شرکت برای دادن تمامی بدهکاری شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمامی بدهی ها هستند. در واقع تا زمانی که کسری های شرکت تامین نشود، سود حاصل بین شرکا تقسیم نمی‎گردد.


- شرکت تعاونی؛ شرکت تعاونی متشکل از شرکایی است که با هم تناسب صنفی دارند که به منظور دستیابی به منافع مشترک گرد هم می‎آیند تا بدین منظور برای تهیه مایحتاج یا کسب اعتبار سرمایه ای و ... تلاش کنند. آنچه در شرکت تعاونی در اولویت قرار دارد نقش اعضاست و نه سرمایه.


- شرکت دولتی؛ این نوع شرکت توسط نهاد حکومتی و با هدف تجاری تاسیس می‎شود. در برخی مواقع شرکتها دولتی بصورت 50 درصد سهم دولت و مابقی از آنِ اشخاص حقیقی می‎باشد.

· انواع ثبت شرکت

1- ثبت شرکت های سهامی؛ برای ثبت این نوع شرکت باید مراحل زیر را طی نمود:


- تکمیل دو نسخه اظهارنامه، اساسنامه و صورتجلسه مجمع عمومی موسسین شرکت سهامی


- ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل تمامی اعضا و سهامداران به علاوه بازرسین شرکت سهامی


- برای شرکت های که سهامداران اشخاص حقوقی هستند، ارائه کپی آخرین روزنامه شخص حقوقی و نامه معرفی نماینده الزامی می‎باشد.


- در صورت داشتن سهامی خاص خارجی برای مدیران شرکت ارائه کپی برابر اصل پاسپورت، ارائه اصل و ترجمه وکالتنامه و اختیارنامه وکیل الزامی است.


- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا شرکت سهامی خاص، اصل وکالتنامه یا کپی برابر اصل آن و اصل قیم نامه یا کپی برابر اصل آن الزامی است.


- پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه اولیه شرکت به بانک و ارائه گواهی آن به دفاتر ثبت شرکت برای شرکت سهامی خاص.


2- ثبت شرکتهای تضامنی؛ برای ثبت این نوع شرکت باید مراحل را طی نمود:


- ارائه دو برگه تقاضامه


- ارائه یک نسخه از شرکتنامه


- ارائه یک نسخه از اسناسنامه


- فتوکپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی شرکا


- ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح


3- [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] های تعاونی؛ برای تشکیل شرکت تعاونی باید ابتدا یک طرح پیشنهادی و اساسنامه‌ای منطبق بر قانون بخش تعاونی تنظیم کرده و از افراد واجد شرایط دعوت به عضویت نمود. سپس اعضا باید اقدام به تشکیل اولین مجمع عمومی عادی با هدف تصویب اساسنامه‌ی تنظیم شده و همچنین تعیین هیئت مدیره، بازرس و یا بازرسان و سایر وظایف و سمت‌های موجود در مجمع عمومی نمایند.


4- ثبت شرکت های دولتی؛ این نوع شرکت که توسط نهادهای دولتی تشکیل می‎شود، نیاز به تشریفاتی که در شرکت‎های خصوصی می‎باشد، ندارد. شرکتهای دولتی تابع اساسنامه های خود هستند و فقط نسبت به موضوع هایی که در قوانین و اساسنامه های آنها ذکر نشده تابع مقررات اصلاحیه 1347 قانون تجارت می‎باشند.