جواز تاسیس چیست؟

یکی از مدارک مهمی که برای تاسیس شرکت لازم است جواز تاسیس می باشد البته ناگفته نماند که جواز تاسیس فقط برای تاسیس شرکت نیست بلکه برای راه اندازی واحد صنعتی یا کارخانه و … نیز بایستی جواز تاسیس اخذ نمود اشخاص متقاضی جواز تاسیس می توانند به موسسه حقوقی همای راستین میهن مراجعه نمایند و فرایند [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] را به متخصصان اداری ثبتی موسسه هما واگذار نمایند, در این متن درباره جواز تاسیس توضیحات مختصری داده شده است.
جواز تاسیس سندی است که بعد از احراز شرایط لازم به منظور سرمایه گزاری در انجام فعالیت های صنعتی به نام متقاضی از سوی سازمان صنایع و معادن استان صادر می گردد.هدف از جواز تاسیس ایجاد هماهنگی های لازم به منظور ارائه خدمات به موقع و تسریع در امور متقاضیان جهت سرمایه گذاری در احداث واحد های صنعتی می باشد.
متقاضیان جواز تاسیس اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از طریق تکمیل فرم جواز اقدام به احداث واحد صنعتی خود نمایند, این فرم تکمیل شده توسط سازمان صنایع معادن تجارت مورد بررسی قرار می گیرد ودر صورت تطابق با ضوابط و آیین نامه های اجرایی و عدم مغایرت تولید با ضوابط شرعی و قانونی،رعایت محدودیت های منطقه ای ,همچنین هر محصول تولیدی دارای رمزینه یا کدی است که الزاما باید بر درجوازتاسیس درج شود.
*صدور جواز تاسیس به نام اشخاص حقوقی منوط به ارائه آگهی رسمی تاسیس شرکت می باشد.
*یک نسخه از جواز تاسیس صادر شده در جهت اطلاع رسانی به دستگاه های دولتی ذی ربط،دفتر آمار و اطلاع رسانی وزارت صنایع و معادن،سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت کار وامور اجتماعی،اداره کل نظارت بر امور داروئی و اداره کل نظارت بر مواد غذایی،آشامیدنی،بهداشتی و آرایشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی که مرتبط با صنایع غذایی ،بهداشتی و آرایشی باشند ارسال می شود.
*مدت زمان انجام کار بر حسب نوع طرح متفاوت است.
مدارک مورد نیاز جهت اخذ جواز تاسیس:
۱-کپی شناسنامه و کارت ملی متقاضی برای اشخاص حقیقی
۲-در رابط اشخاص حقوقی اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس وآخرین آگهی تغییرات شرکت(شرکت نامه برای مسئولیت محدود،اظهارنامه برای سهامی خاص)
۳-تکمیل پرسشنامه جواز تاسیس توسط متقاضی
۴-فرم جواز تاسیس
مدت اعتبار جواز تاسیس از تاریخ صدور یا تمدید قبلی شش ماه و تمدید مجدد آن بر حسب درخواست متقاضی منوط به انجام اقدامات لازم و تایید سازمان صنایع و معادن و تجارت می باشد.


منبع:[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]