سبزینه: Sabzineh.net فضایی مجازی برای معرفی سموم کشاورزی، بذر کشاورزی و روف گادن می باشد(تمامی فعالیت ها و خدمات وب سایت سبزینه ،تابع قوانین کشورجمهوری اسلامی ایران بوده و تمامی اعضای سایت( اعم از حقیقی و حقوقی ) نیز ملزم به رعایت این قوانین می باشند-بدیهی است وب سایت سبزینه دررابطه با صحت مطالب درج شده توسط شرکت ها برای معرفی خود و خدماتشان، هیچگونه مسئولیتی را نمی پذیرد و لازم است بازدید کنندگان درانتخاب خدمات شرکت ها مورد نظر، دقت لازم را بکارگیرند.
سموم کشاورزی
بذر کشاورزی
روف گاردن
ادوات کشاورزی
لوله و لوازم آبیاری
کود و مواد شیمیایی
تجهیزات گلخانه ای
تجهیزات گاوداری
تجهیزات مرغداری