بدون شک شما عزیزان تاکنون برای خرید لامپ ledبه منظور کم کردن بهای برق مصرفی خود به فروشگاه ها مراجعه کرده اید.


قیمت لامپهایled بسیار متفاوت است و تنوع قیمت در لامپ led بالاست.


این تنوع قیمت به دلیل درنظر گرفتن مواردی همچون:


برند کارخانه تولید کننده


توان برق مصرفی لامپ led


قطعات تشکیل دهنده لامپ led


….


میباشد.


باتوجه به افزایش بهای برق مصرفی در سال های اخیر و مزایای بسیار زیاد لامپ ledنسبت به لامپهای قدیمی ،افراد بسیاری به خرید لامپ ledروی آورده اند.


در نتیجه گروه شب فروغ برای فروش لامپ led وظیفه خود میداند تا با ارائه راهنمایی های لازم به مشتریان ،محصولی را به آن ها عرضه نمایید که با شرایط محیطی محل مورد نظر سازگاری داشته باشد.


از جمله مزایای لامپ led:


بازدهی مناسب


ایجاد حس اعتماد و اطمینان در مشتری


طول عمر بسیار بیشتر نسبت به لامپهای رشته ای


نداشتن هیچ گونه نورهای مضر


قابلیت سازگاری با ولتاژهای پایین


شب فروغ برای فروش لامپ led گزینه های بسیاری را مدنظر قرار داده است.


طول عمر لامپ led 4برابر یک لامپ کم مصرف است و نسبت به لامپهای رشته ی تا 25 برابر نیز میباشد.


لامپ های قدیمی با روشن و خاموش شدن بسیار طول عمرشان کاهش پیدا میکرد اما این امر در لامپ led تاثیری نخواهد داشت.


این ها تنها چندمورد از موارد درنظر گرفته شده برای ارائه راهنمایی به مشتریان به منظور فروش لامپ led میباشد