نصب کلید و پریز برق بر روی دیوار پارتیشن: [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] این قابلیت را دارد ولی کارفرما باید در ابتدا به تولید کننده [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] موضوع را گفته تا تیم نصب پارتیشن با برق کار یا پیمانکار شبکه هماهنگ شوند. این امر به دو صورت میسر می باشد اول اینکه در صورت نیاز به نصب کلید و پریز در بدنه پارتیشن و روی ام دی اف آن سیم کشی از قسمت وسط بدنه [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] انجام می شود . در صورتی که کارفرما نتوانست با قسمت شبکه یا برق هماهنگ شود و یا برای آینده نگری کار میتوان از ترانکینگ که بصورت یک داکت باز شو در قسمت پایین پارتیشن نصب می شود این کار انجام شود . مزیت این روش در دسترس بودن آسان و سیمها و ماژول های داخل پارتیشن می باشد . در واقع خود پارتیشن اداری دوجداره بصورا یک داکت عمل میکند . میتوان از جداره داخلی پارتیشن که تا 8 سانتیمتر خالی میباشد حداکثر استفاده را کرد .