اتصال چند آی پی به یک کارت شبکه در سرور مجازی لینوکس (CentOS): در این روش شما کارت شبکه لینوکس خود را به چندین کارت شبکه مجازی تقسیم می کنید و به هرکوم از آنها آی پی می دید

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# ls -l

با کامند بالا لیست تمام کارت شبکه هاتون روی سرور مجازی لینوکس می بینید

با کامند زیر شما 3 کارت شبکه مجازی روی [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] لینوکس می سازید یعنی در این جا ما می خوایم 4 تا آی پی بدیم به کارت شبکمون 1 آیپی برای کارت شبکه اصلی و 3 تا هم برای 3 کارت شبکه مجازی سرور که ساختیم

# cd /etc/sysconfig/network-scripts/
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:0
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:1
# cp ifcfg-eth0 ifcfg-eth0:2

حالا که همه چی آماده شد شروع می کنیم به آیپی دادن کارت شبکه های سرور مجازی لینوکس . دقت کنید که کامند ها در فولدر گفته شده زده بشه :
ifcfg-eth0:

[[email protected] network-scripts]# vi ifcfg-eth0 کارت شبکه اصلی

DEVICE="eth0"
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
IPADDR=172.16.16.125
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

به ترتیب شبکه های بعدی رو آی پی میدیم :
ifcfg-eth0:0:

DEVICE="eth0:0"
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
IPADDR=172.16.16.126
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C
ifcfg-eth0:1:

DEVICE="eth0:1"
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
IPADDR=172.16.16.127
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

ifcfg-eth0:2

DEVICE="eth0:2"
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
TYPE="Ethernet"
IPADDR=172.16.16.128
NETMASK=255.255.255.224
GATEWAY=172.16.16.100
HWADDR=00:0C:29:28:FD:4C

دقت کنید درفایل های بالا هنگام آی پی دادن فقط همین نوشته ها باشد اطلاعات دیگری مثل

UUID

رو پاک کنید و فابل ها رو مطابق بالا ذخیره کنید

حالا کامند زیر رو می زنیم تا شبکه هامون ریست شه وشروع به کار کنه

[[email protected] network-scripts]# /etc/init.d/network restart

آی پی ها با مشخصات زیر برای کارت شبکه هاتون ست شدند

Adapter IP Address Type
-------------------------------------------------
eth0 172.16.16.25 Primary
eth0:0 172.16.16.26 Alias 1
eth0:1 172.16.16.27 Alias 2
eth0:2 172.16.16.28 Alias 3


برای اینکه ببینید همه چی اوکی شد یا نه کامند زیر رو بزنید و خروجی رو مقایسه کنید


[[email protected] network-scripts]# ifconfig

[[email protected] network-scripts]# ifconfig
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.125 Bcast:172.16.16.100 Mask:255.255.255.224
inet6 addr: fe80::20c:29ff:fe28:fd4c/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:237 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:198 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:25429 (24.8 KiB) TX bytes:26910 (26.2 KiB)
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:0 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.126 Bcast:172.16.16.100 Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.127 Bcast:172.16.16.100 Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000

eth0:2 Link encap:Ethernet HWaddr 00:0C:29:28:FD:4C
inet addr:172.16.16.128 Bcast:172.16.16.100 Mask:255.255.255.224
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
Interrupt:18 Base address:0x2000
آموزش دادن چند آیپی به سرور مجازی با یک کارت شبکه در سیستم عامل لینوکس
امیدوارم که آموزش به کارتون بیاد با آرزوی موفقیت تیم آموزش نوین هاست