مهاجرت سرمایه گذاری کانادا در استان ساسکاچوان، کار افرینی:

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] از طریق برنامه استانی ساسکاچوان:
در این مطلب از سری مطالب [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] شرایط مورد نیاز جهت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] را ارائه کرده ایم. این شرایط به شرح زیر می باشند.
حداقل ۳ سال سابقه مدیریت تجاری در بخشهای خصوصی و یا دولتی.

حداقل دارایی ۳۰۰,۰۰۰ دلار کانادا.
دیدار اکتشافی از استان به مدت ۵ روز.

دخالت مستقیم و مدیریت روز به روز کسب و کار خود.

ار ایه طرح تجاری و یک طرح برای اقدامات بعد از اقامت.

پرداخت ۷۵,۰۰۰ دلار ودیعه.

تعهد در اجرای طرح تجاری ، چنانچه متقاضی در استان اسکان نکند و یا به تعهد خود در راه اندازی کسب و کار و مفاد قرارداد عمل ننماید، مبلغ سپرده به او مسترد نخواهد شد.
حداقل مبلغ سرمایه گذاری ۱۵۰,۰۰۰ دلار
محدودیت سن، تحصیلات و دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه وجود ندارد.