مهاجرت سرمایه گذاری کانادا برنامه استانی بریتیش کلمبیا

متقاضیانی که قصد ایجاد شغلی را با روش [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] در این استان دارند باید شرایط زیر را دارا بوده و از یکی از روش‌های( مهارت‌های تجاری، تجارت منطقه ای و یا پروژه های استراتژیک ) جهت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] اقدام نمایند.

هدف استان جهت جذب سرمایه گذار و [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ایجاد و راه اندازی کسب و کار, تولید و یا خدمات می باشد .

1-متقاضیان گروه اول یعنی مهارت‌های تجاری، باید دارای شرایط زیر باشند:
ارزش دارائی‌ها ی متقاضی میبایست حداقل ۸۰۰٫۰۰۰ دلار باشد.
سرمایه گذاری حداقل ۴۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا
مالکیت حداقل 1/3 یک شغل جدید و یا فعال
ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان و یا مهاجرین دائم در کانادا
تجربه لازم جهت مدیریت شغل در نظر گرفته شده طبق پلان ارائه شده

2-متقاضیان گروه دوم یعنی تجارت منطقه ای باید حائز شرایط زیر باشند:
ارزش اموال حداقل 400,000 دلار
سرمایه گذاری به میزان حداقل 200,000 دلار
مالکیت حداقل 1/3 یک شغل
سفر اکتشافی به استان
لطفا توجه داشته باشید که این طرح حهت شهر ونکوور نیست بلکه جهت شهر های کوچکتر اطراف ونکوور میباشد.
ایجاد اشتغال برای یک نفر شهروند یا مقیم دائم کانادا باشد

3- مهاجرت از طریق گروه پروژه های استراتژیک
شرکتها و سرمایه گذاران خارجی میتوانند با ایجاد کسب و کارشان از این روش تا ۵ نفر از متخصصین خود را به این استان بیاورند.
حداقل سرمایه گذاری۵۰۰٫۰۰۰ دلار کانادا

ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان ویا مقیمان دائم کانادا