Bridge Connection

Bridge Connectionبرای اتصال دو نوع شبکه با توپولوژی متفاوت

حتما در بحث Device های شبکه با کاربرد Bridge برای اتصال دو نوع شبکه با توپولوژی متفاوت آشنا شده اید.
به عبارتی از Bridge در جاهایی استفاده می شود که دو شبکه در data link layer اختلاف داشته باشند.برای مثال یک شبکه از توپولوژی wireless استفاده می کند و دیگری از توپولوژی Star.
برای این منظور ما سناریویی را مطرح کرده ایم.
در شبکه شرکت هیوا ما دو سایت داریم که یکی از این سایت ها دارای ساختار زیر است:

تعدادی laptop که از طریق Wifi به access point و تعدادی PC که از طریق کابل به switch متصل هستند و access point هم به switch اتصال دارد .

بنابراین تمام Client های site1 در یک شبکه قرار دارند و تمام تنظیمات physical و logicalبه درستی راه اندازی شده اند.
در site2 هم تعدادی PC هستند که همگی با Switch بهم اتصال یافته اند.اما site2 ارتباط physical به site1 ندارد.
ما در این سناریو دو هدف داریم اول اینکه site2 هم با site1 در یک شبکه قرار بگیرند.و دوم اینکه بتوانیم به site2 هم اینترنت بدهیم. از طرفی هم امکان اتصال کابلی دو Switch از site1 به Site2 وجود ندارد.
چون امکان اتصال کابلی وجود ندارد ما می توانیم برای یکی از Pc های Site2 یک کارت شبکه wireless اضافه کنیم با این کار این سیستم از طریق کارت شبکه wireless به Site1 اتصال می یابد و از طریق کارت شبکه LAN با Site2 در ارتباط است.(می توانستیم از لپ تاپ که دارای 2 کارت شبکه است استفاده کنیم)

حال برای اینکه تمام کلاینت های site1 با هم در ارتباط باشند چه باید کرد؟
به ابتدای سناریو بر می گردیم و می بینیم که دو کارت شبکه متفاوت (در یکی از pc های site 2) داریم و بنابراین دو توپولوژی متفاوت داریم و برای اتصال دو توپولوژی متفاوت باید از Bridge استفاده کنیم.
در ابتدا از دو Client که در Site1 و Site2 هستند Ipconfig می گیریم.

Client1 در Site1 قرار دارد و برای مشاهده تنظیمات TCP/IP ، Client1 در cmd دستور Ipconfig را وارد می کنیم.

به همین ترتیب تنظیمات کارت شبکه در Client2 را نیز مشاهده می کنید.
می بینیم که هر دو Client در یک رنج IP Address هستند اما در دو سایت مختلف قرار دارند که فعلا هیچ ارتباط physical هم باهم ندارند.

همانطور که در شکل مشاهده می کنید این دو client نمی توانستند باهم ارتباط برقرار کنند.

می بینیم که هر دو Client در یک رنج IP Address هستند اما در دو سایت مختلف قرار دارند که فعلا هیچ ارتباط physical هم باهم ندارند.
همانطور که در شکل مشاهده می کنید این دو client نمی توانستند باهم ارتباط برقرار کنند.

همینطور در Client2 هم Client1 را ping و می بینیم که این ارتباط هم برقرار نمی باشد.
Client1 که در Site1 قرار دارد می تواند Internet داشته باشد اما Client2 در Site2 این امکان را ندارد.

در شکل های زیر می توانید این مورد را بررسی کنید.

همانطور که مشاهده می کنید باsite yahoo می توانند در ارتباط باشند.

اما Client2 نمی تواند.
حالا باید به یکی از سیستم های site2 یک کارت شبکه Wireless اضافه کنیم تا از طریق کارت شبکه Wireless بتواند با client های Site1 ارتباط برقرار کنند.
همانطور که در شکل می بینید Client مورد نظر دارای دو تا کارت شبکه می باشد که با کارت شبکه LAN به Switch، Site2 متصل است.و با کارت شبکه Access point ، Site1 متصل می باشد.


منبع : سایت هیوا شبکه