زیبا شدن و افزایش اعتماد به نفس در افراد خصوصا خانم ها بسیار شایع می باشد .خبرهای زیادی در زمینه مرگ افراد زیر تیغ [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] به گوش می رسد که بسیار تلخ و دردناک است که می توان گفت بیهوشی می تواند زمینه ساز آن باشد و چه بسا افرادی که دارای زمینه بیماری هایی مانند بیماری مغزی و قلبی و تنفسی و کلیوی باشند بیشتر از هر فرد دیگری در خطر هستند .
کسانی که کاندید برای جراحی پلاستیک و زیبایی می باشند باید قبل از بیهوشی تحت بررسی کامل قرار گیرند و مراقبت های بیشتری در زمینه بیهوشی این گونه از افراد صورت گیرد . می توان گفت افرادی که سابقه بیماری ندارند نیز می توانند دچار عوارض بیهوشی نیز شدند و در مقابل داروی بیهوشی حساسیت داشته باشند .
پزشکان زیادی عقیده دارند که استفاده زیاد از داروی بیهوشی و مراقبت نکردن درست و مناسب از بیمار تحت عمل زیبایی و اختلالات در عملکرد دستگاه های بیهوشی و نرسیدن اکسیژن می تواند باعث مرگ در بیمار شود .
برای پیشگیری از اتفاقات بد و ناگوار در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] توصیه می شود که به کلینک های معتبر جراحان پلاستیک و زیبایی مراجعه شود و از مراجعه به کلینیک هایی که تخصص کافی ندارند خودداری کنید .