درس هايي از حجاب و عفاف فاطمه (س)
خبرگزاري بين المللي زنان : حضرت زهرا (س) ضمن اين كه در سخن، معلم حجاب بود، در رفتار نيز اسوه و الگوي عفاف بود و رواياتي كه در اين زمينه وارد شده، نشانگر دقت آن حضرت در مساله حيا و عفاف بود.
** روايت اول:
روزي يكي از مسلمانان به نام 'ابن مكتوم' كه نابينا بود، به خانه فاطمه (س) آمد. فاطمه از آن اتاق به اتاق ديگري رفت، به او گفتند كه ابن مكتوم نابيناست ولي حضرت زهرا (س) فرمود: او نابيناست ولي من كه نابينا نيستم.

** روايت دوم:
حضرت علي (ع) فرمود: روزي با گروهي از اصحاب، خدمت رسول خدا (ص) بوديم. آن حضرت به اصحاب فرمود كه صلاح و مصلحت زن در چيست ولي كسي نتوانست پاسخ صحيحي بدهد. وقتي اصحاب متفرق شدند،من به خانه رفتم و موضوع را به فاطمه (س) گفتم و فاطمه در پاسخ گفت كه صلاح زن در آن است كه مردان بيگانه را نبيند و مردان بيگانه هم او را نبينند.
من هنگامي كه خدمت رسول خدا (ص) رسيدم، عرض كردم: فاطمه در پاسخ سوال شما چنين فرموده است و پيامبر (س) سخنِ پخته و منطقي زهرا (س) را پسنديد و فرمود فاطمه پاره تن من است.

** روايت سوم:
از اسماء بنت عميس روايت شده كه فاطمه زهرا (س) به او فرمود: چه ناپسند است تابوت‏هايي كه براي زنان مي‏سازند. زيرا در آن پوششي روي بدن مي‏افكنند كه اندام ميت براي مردم مشخص است.
اسماء عرضه داشت: اي دختر رسول خدا (ص) من براي شما تابوتي مي‏سازم كه نظير آن را در سرزمين حبشه ديده‏ام. از اين رو، قطعه چوب‏هاي تازه‏اي خواست و آن‏ها را صاف كرد و محكم به يكديگر بست و آن گاه پارچه‏اي روي آن انداخت.
حضرت فاطمه‏ (س) با ديدن آن تابوت فرمود: چه تابوت زيبايي كه مرد بودن و يا زن بودن در آن مشخص نمي‏شود.
برگرفته از: حوزه نت
ای زن به تو از فاطمه اینگونه خطاب است
ارزنده ترین زینت زن حفظ حجاب است