سینه برخی از خانم ها به دلیل افتادگی شکل و فرم زشتی دارند و همین امر باعث شده که اکثر خانم ها دچار گردن درد و نیز پشت درد شوند .افراد زیادی در پی آن هستند که به غیر از درمان این مشکل سینهخ هایی زیبا و خوش فرم داشته باشند .در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] جراحی کوچک کردن سینه جراح از پوست و نیز بافت چربی سینه را برمی دارد که در این صورت سینه خوش فرم و زیبا خواهد شد .