عمل جراحی زیبایی بینی به دو روش باز و بسته صورت می پذیرد . در روش بسته به دلیل اینه هیچ برشی روی سطح بینی داده نمی شود عمدتا در بین بیماران به روش لیزری معروف است که اشعه لیزر مدل های مختلفی دارد که در گوش و حلق و بینی برای برداشتن پلیپ حنجره و سرطان های با درجه پایین از روی تارهای صوتی استفاده می شود اما در جراحی زیبایی بینی کاربرد زیادی ندارد .
عکس گرفتن تخصصی از بینی و نیز صورت قبل از عمل جراحی زیبایی بینی برای بررسی کردن دقیق و طراحی کردن اولیه بینی است که توسط پزشک صورت می گیرد .
قبل از عمل [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] یکسری آزمایشات است که باید قبل از عمل صورت گیرد از قبیل آزمایش خون برای بررسی وضعیت کم خونی فرد (CBC ) وضعیت قند خون فرد و همچنین بررسی کارکرد کلیه ها و نیز اختلالات انعقادی باید قبل از جراحی زیبایی بینی مورد بررسی قرار گیرد .