[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

گچی که فرد گچبر کار گچبری با آن میکند باید از نوع بهترین و مرغوبترین گچ باشد چرا که در غیر این صورت طرح و اثر هنری [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] را نمیتوان با ظرافت پیاده سازی کرد.
درخصوص نسبت ترکیب گچ و آب برای تهیه گچ گچبری باید بصورتی باشد که گچ پس از سفت، حالت انعطاف پذیری و به اصطلاح پنیر مانندی داشته باشد و سخت نباشد تا گچبر با ابزار موردنیاز گچبری به راحتی و با نیروی دست کار کند.