سنگی که برای سنگ فرش کردن کف ساختمان از سنگ فروشی انتخاب و خریداری میشود قبلا ساب خورده است و به جهت ساب زده شده روی آن قیمت بالاتری دارد ازاین رو به جهت صرفه جویی در هزینه میتوان سنگ خام که ساب نخورده است و قیمت پایینی دارد خریداری کرد و پس از اجرای آن در کف، نسبت به کف سابی آن اقدام شود.
• پرداخت [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] بصورت کامل طی 9 دست انجام میگیرد که در صورت نیاز میتوان نسبت به تکرار آن اقدام کرد.
• دستگاه [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] در دو مدل دستگاه کف سابی تک فاز و دستگاه کف سابی سه فاز موجود است که که دستگاه کف سابی سه فاز قوی تر عمل کرده و نتیجه کار بهتر و با کیفیت تری خواهد داشت.