تا به حال افرادی که از [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] با پروتز استفاده کرده اند ثابت نشده که پروتز سطان زاست اما به خانم هایی که سن بیشتر از 40 سال را دارند توصیه می شود قبل از عمل جراحی زیبایی سینه معاینه سینه و ماموگرافی را انجام دهند .جراحی زیبایی سینه به دو گروه کوچک کردن سینه و ترمیم کردن افتادگی سینه و یا جراحی زیبایی سینه در جهت بزرگ کردن آن صورت می پذیرد. با توجه به گفته بعضی از متخصصان در جهت جراحی زیبایی سینه و کوچک کردن آن حدودا ده تا پانزده درصد از احتمال ابتلا فرد به سرطان سینه کاهش می یابد .در جراحی زیبایی سینه کوچک کردن سینه می تواند تا حدودی از ابتلای فرد به سرطان سینه را کاهش دهد . تنها مشکلی که در جراحی زیبایی سینه در کوچک کردن سینه وجود دارد این است که بعد از عمل جراحی زیبایی سینه به علت تورم سینه انجام ماموگرافی تا یک سال مشکل می باشد و توصیه می شود خاتم هایی که سن بیشتر از چهل سال را دارند قبل از عمل جراحی زیبایی سینه ماموگرافی و معاینه سینه را انجام دهند تا اگر در سینه فرد توده قرار دارد باعث ایجاد مشکل نشود .بزرگ کردن سینه در جراحی سینه با پروتز سینه امکان پذیر می بتاشد که عموما گذاشتن پروتز در سینه در جراحی زیبایی سینه ربطی به سرطان سینه ندارد و انجام دادن ماموگرافی بعد از قرار دادن پروتز سینه مشکل می باشد و برای اینگونه افراد که می خواهند جراحی زیبایی سینه و پروتز سینه انجام دهند باید عکس های بیشتری گرفته شود به دلیل اینکه پروتز سینه در جراحی زیبایی سینه مانع از این است کل سینه زیر دستگاه ماموگرافی قرار گرفته شود .در اینگونه از افراد که از پروتز سینه استفاده می کنند باید عکس های بیشتری گرفته شود و ممکن است بتوان از ام آر آی نیز استفاده کرد خصوصا در مواردی که نسج سینه کوچک است و توده های کوچک سینه را می توان از این طریق مشاهده کرد .اما هنوز در جراحی زیبایی سینه هنوز نتوانسته اند ثابت کنند که پروتز سرطان زا می باشد .بیشتر مراجعه افراد برای جراحی زیبایی سینه به دلیل عدم تناسب سینه ها در سایز و فرم آن و یا افتادگی سینه و نوک سینه می باشد که با جراحی زیبایی سینه می توان به سینه ایده آل دست پیدا کرد .افرادی که سینه های خیلی کوچک و یا خیلی بزرگ دارند نیز دلیلی برای مراجعه به کلینیک می باشد که می توانند جراحی زیبایی سینه انجام دهند .توصیه می شود افرادی که می خواهند [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] انجام دهند و قصد بارداری و شیر دهی را دارند ابتدا از مطمئن شوند .به دلیل اینکه برداری و شیر دهی می تواند باعث کشش در سینه ها شود و نتیجه جراحی زیبایی سینه را تحت تاثیر خود قرار دهد .