درباره ما

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] درمانگاه کوثر پردیس با بهره‌گیری از کادری مجرب، برنامه‌های توانبخشی کارآمدی را به بیماران ارائه می‌کند. مراجعه کنندگان به این درمانگاه با پیگیری مداوم برنامه درمانی خود میتوانند توانایی خود را بازیابند و به فعالیت ها و سطح عملکرد سابق خود بازگردند.

قرارداد با بیمه ها:

طرف قرارداد با بیمه های:
تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح،
بانکها، شهرداری، بازنشستگان شرکت نفت،
بیمه ایران، بیمه سینا، sos و .

آدرس محل کار:
تهران - پردیس - فاز2 - میدان امام خمینی - درمانگاه کوثر پردیس - بخش [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

شماره تماس:76244080