نرم نرمک می رسد اینک بهار/ خوش به حال روزگار/ خوش به حال غنچه های نیمه باز
وب سایت تک بوک سالی خوش همراه با سلامتی برای همه کاربران آرزومند است .