[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]

در این مبحث میخواهیم به رابطه بین ابزار و اجزاء مبلمان شهری و نیاز قشر سالمندان، جانبازان و معمولان بپردازیم. کشورهای بسیاری هستند که امکانات ویژه ای مختص این قشر در نظر میگیرند که در قالب [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] مخصوص این قشر افراد قرارمیگیرد و بوجود آوردن سیمای شهرشان رابطه مستقیمی ما بین مبلمان شهری و نیاز قشر سالمندان و معلولان بوجود می آورد.از جمله پیش پا افتاده ترین این این امکانات بوجود آوردن پله هایی کم ارتفاع و سطوح شیبدار مناسب (که به آن رمپ میگویند) برای عبور و مرور راحت و آسوده سالمندان و معلولان در سطح شهر است که نیاز اولیه این قشر را برای حضور در جامعه فراهم میکند. از جمله امکاناتی که در قالب مبلمان شهری برای این قشر مورد نیاز است ایجاد نیمکت های مناسب این افراد، پارکینگ های ویژه و دستگیره هایی مناسب جهت کمک گرفتن این افراد طی رفت و آمدشان است.
مبلمان شهری و نقش آن در هویت و سیمای شهری

مبحث [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] و نقش آن در شهر از هر جهات بااهمیت و شایان بررسی است. به تعبیری دیگر میتوان گفت نقش مبلمان شهری را از زوایای مختلفی میتوان مورد بررسی و کالبد شکافی قرارداد.
مبلمان شهری قسمت عمده ای از عناصر و اجزاء سیمای یک شهر است. اجزایی که سوای کاربردهای خاص خود زیبایی و نظم سیستم و نظام شهر میبخشد.هنر معمار آن است که در کنار چیدمان این اجزا، نیاز شهروندان را برطرف سازد و سیمای زیبا به شهر بدهد بطوری که شهروند احساس آرامش هنگام مواجه با آن داشته باشد. از جمله مبلمان شهری میتوان به تیرهای چراغ برق، انواع نیکمت ها، آب نماها، صندوق های پستی، فضای سبز ها، تابلوها و ...اشاره کرد.
در بسیاری از شهر ها تعدد تابلوهای نصب شده (بغیر از تابلوهای علائم راهنمایی رانندگی) میتواند خود به تنهایی به سبب ایجاد بی نظمی و شلوغی سیمای شهر، تصویر زیبا و آرامش بخش را در شهر از بین ببرد.
در حال حاضر در شهرهای بزرگ از جمله شهرهای بزرگ و پیشرفته آمریکایی و اروپایی به جزئیات تشکیل دهنده نما و سیمای شهری و بکارگیری مبلمان شهری اهمیت بسیاری میدهند. همان میزان که طرح های جامع شهری در نظرشان اهمیت بسیاری دارد برای سیما و مبلمان شهری نیز بهای زیادی متحمل میشوند. به عنوان مثال بجای استفاده از تابلوهای ایستاده راهنمایی و رانندگی از علائم و خط کشی های رنگی در سطح شهر استفاده میکنند.(مانند چراغ قرمز بصورت دیوار مجازی) قابل توجه ترین مزیتی که این طرح دارد جلوگیری از شلوغی محیط و سردرگمی و آشفتگی در دید بیننده است. طراحان بدین ترتیب در صدد هستند که راحتی و آرامش را برای شهروندان به ارمغان بیاورند و نشان میدهند که عناصرمبلمان شهری نه تنها ایجاد مزاحمتی در رفت و آمد شهروندان ندارد درست در جایی که مورد نیازشان است بکار گرفته شده اند.
در اکثر مراکز عمده ی خرید محلی برای نشستن افراد و استراحت با استفاده ازمبلمان شهری از جمله نیمکت ها در نظر گرفته شده است یا در اکثر شهرهای بزرگ در فروشگاهها یا مراکز عمده خرید از چرخ های دستی بمنظور راحتی و سهولت در خرید، برای شهروندان در نظر گرفته اند بدون اینکه با کوچکترین مشکلی از جهت رفت و آمد روبرو شوند.

تجزیه و تحلیل مبلمان شهری از جمله مطالعات در برنامه ریزی سیمای شهری است که با نگاه به به فضای شهرهای امروزی در تلاش و کنکاش برای ایجاد محیطی سازگار با زندگی شهری است از این رو با توجه به عوامل حاکم بر عناصر تاثیر گذار در مبلمان شهری باید به ساماندهی و طراحی مناظر شهرها پرداخت و با بکارگیری صحیح از مبلمان شهری تمامی قسمت های شهر را به محیطی مناسب و ایده آل تبدیل کرد. هم اکنون نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی و رفاه شهروندان بر کسی پوشیده و مبهم نیست.
در حال حاضر مشکلات کلان شهرها فقط ازدیاد جعیت، گرانی، مشکلات اقتصادی، ترافیک و شلوغی و ... نیست بلکه انواع مشکلات اجتماعی، ناهنجاری های رفتاری و فشارهای روانی ناشی از سیمای ناخوشایند شهری بصری نیز خود به اندازه کافی از دلایل ایحاد مسائل و مشکلات در جامعه بشری است. طبیعتا"حس آرامشی که در مواجه با نمای مناسب شهری در پی استفاده درست از مبلمان شهری حاصل میشود در زندگی شهروندان امروزی بی تاثیر نیست.
[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
در این مبحث میخواهیم به رابطه بین ابزار و اجزاء مبلمان شهری و نیاز قشر سالمندان، جانبازان و معمولان بپردازیم. کشورهای بسیاری هستند که امکانات ویژه ای مختص این قشر در نظر میگیرند که در قالب مبلمان شهری مخصوص این قشر افراد قرارمیگیرد و بوجود آوردن سیمای شهرشان رابطه مستقیمی ما بین مبلمان شهری و نیاز قشر سالمندان و معلولان بوجود می آورد.از جمله پیش پا افتاده ترین این این امکانات بوجود آوردن پله هایی کم ارتفاع و سطوح شیبدار مناسب (که به آن رمپ میگویند) برای عبور و مرور راحت و آسوده سالمندان و معلولان در سطح شهر است که نیاز اولیه این قشر را برای حضور در جامعه فراهم میکند. از جمله امکاناتی که در قالب [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] برای این قشر مورد نیاز است ایجاد نیمکت های مناسب این افراد، پارکینگ های ویژه و دستگیره هایی مناسب جهت کمک گرفتن این افراد طی رفت و آمدشان است.