بعضی از عوامل و حالاتی که ممکن است بر کیفیت کارکرد یا عملکرد باتری اثر گذاشته باشند شرح داده شده است..

متاسفانه دیده شده برخی از فروشندگان کارت ضمانت نامه [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] را در اختیار مشتری قرار نداده یا ادعا یی مبنی بر عدم وجود گارانتی باتری داشته اند.

تراوش (نشت) اسید از محل درپوشها دلیل احتمالی : وجود الکترولیت بیش از حد در سلولها واکنش : کاهش سطح الکترولیت باتری .
در باتری های ایرانی فاکتورو تاریخ فروش و تاریخ فاکتور ملاک کافی برای دریافت گارانتی نیست و تنها کارت گارانتی وتاریخ مندرج پایان گارانتی در ضمانت نامه ای که در آن شماره سریال باتری ذکر شده معتبر می باشد. تطابق سریال [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] ذکر شده در کارت گارانتی با سریال حک شده بر روی بدنه باتری خریداری شده فراموش نشود.

درصورت خرید باطری از هر کدام از شعب معرفی شده در سایت امکان استفاده از خدمات شرکت در سایر نمایندگی های معرفی شده نیز وجود دارد.
کارت ضمانت المثنی ندارد و مسیولیت حفظ و نگهداری آن به عهده مشتری می باشد وشرکت فروشنده مسیولیتی در این خحصوص ندارد.