بعد از عمل [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] بیماران باید به مدت دو هته تا دو ماه روی بینی خود چسب بزنند.چسب زدن باعث می شود که تورم روی بینی کم شود.

بیماران بعد از عمل جراحی زیبایی بینی باید به مدت دو هته تا دو ماه روی بینی خود چسب بزنند .چسب زدن باعث می شود که تورم روی بینی هر چه سریعتر کاهش یافته و بیمار زودتر بهبود یابد و زودتر به نتیجه ایده آل خود دست پیدا کند . چسب زدن بینی بعد از [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] دو مزیت دارد .اول اینکه باعث کم شدن تورم بینی می شود و دوم اینکه باعث شکل گرفتن سریع بینی خواهد شد .روش درست چسب زدن بینی توسط پزشک جراح به بیمار آموزش داده می شود .