[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]
مروری بر کتاب گینس در سال 89

مهمت اوزیوریک متولد سال 1949 ترکیه است که با داشتن دماغ 8.8 سانی متری گنده ترین دماغ دنیا را به خود اختصاص داده است.

[تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ]