عوامل خطرساز در جراحی زیبایی بینی چه چیزهایی هستند ؟

مهمترین نکاتی که در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] می تواند عامل خطر برای فرد باشد را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد که می توان بیهوشی و عواملی که مربوط به جراحی هستند را نام برد .در بعضی از افرادی که در جراحی زیبایی بینی بیهوشی خطرساز می شود مربوط به افرادی است که دارای بیماری های قلبی و ریوی هستند که برای این دسته از بیماران خطرساز است . در بعضی از موارد نیز در جراحی زیبایی بینی افرادی هستند که با استفاده از دارو بیهوشی حساسیت نشان می دهند که این عامل نیز می تواند خطرساز برای فرد باشد .در بعضی از موارد در جراحی زیبایی دلیل خطر به دلیل نوع جراحی می باشد که به عنوان مثال جراحی ممکن است رئی عروق همانند آئورت و نیز رگ های مغزی صورت گیرد که این نیز می تواند مشکل و خطر آفرین شود .در جراحی زیبایی بینی با توجه به اینکه اکثر کسانی که این عل را انجام می دهند از قشر جوان و سالم هستند و در جراحی زیبایی بینی با قسمت های خیلی مهم سرو کار ندارند و پزشکان امروزه بسیار مجرب و دارای توانایی های زیادی در این زمینه هستند جراحی زیبایی بینی جزوه جراحی های کم خطر محسوب می شود .یکسری نکات در [تنها کاربران عضو میتوانند لینک هارا مشاده کنند. ] وجود دارد که اگر هر فردی قبل از عمل جراحی به آن توجه لازم و کافی را داشته باشد می تواند مشکلات جراحی زیبایی بینی را به حداقل رساند .اگر فردی دارای سابقه بیماری و نیز سابقه مصرف داروی خاصی را دارد آن را به اطلاع پزشک برساند و افرادی که دارای بیماری قلبی و ریوی و اعصاب و از این قبیل را دارند جراحی زیبایی بینی برای آن ها ممنوع می باشد .افراد قبل از عمل جراحی زیبایی بینی اگر از داروهای ضد انعقاد استفاده می کنند حداقل تا 10 روز قبل از عمل جراحی زیبایی بینی آن را قطع کنند.جراح با گرفتن آزمایشات لازم و شرح حال و معاینه بیمار و همچنین مشاوره های لازم قبل از عمل می تواند عوارض جراحی را کاهش دهد . در جراحی زیبایی بینی باید به این نکته توجه لازم و کافی را داشته باشبد که از بیمارستان و یا کلینیکی که در آن جراحی انجام می دهید مجهز بوده و دارای کادر بیهوشی مجربی باشد .افراد می توانند با رعایت نکاتی که در مورد جراحی زیبایی بینی ذکر شد احتمال خطر جراحی زیبایی بینی را که بسیار کم است را کمتر کنند .